Sign In

Terveellinen sisäilmasto energiatehokkaasti

9.10.2012

​Vietämme noin 90 % ajastamme sisätiloissa. Rakennusten sisäilmasto on siis tärkein ympäristömme. Siksi hyvän sisäilmaston pitää olla yksi rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. Hyvä sisäilmasto on saavutettavissa myös energiatehokkailla ratkaisuilla.


Sisäilmaston lopulliseen laatuun vaikuttavat olennaisesti talotekniset järjestelmät, rakennustekniset ratkaisut, rakennustöiden suorittaminen ja käytetyt materiaalit sekä rakennuksen käyttö ja kunnossapito.

​Sisäilmasto ja energiatehokkuus käsi kädessä 

Hyvä energiatehokkuus ei tarkoita myönnytyksiä sisäilmaston laadussa, päinvastoin. Rakennusten energiatehokkuus ei merkitse vain alhaista energiankulutusta, vaan sisältää myös sisäilmaston laadun. Energiatehokkuus onkin sisäilmaston ja energiankulutuksen suhde.

Vaikka perusparannuksessa energiankulutus kasvaisikin, voi energiatehokkuus parantua, jos sisäilmasto samalla paranee merkittävästi. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun tunkkaiseksi koetuista tiloista saadaan sisäilmaltaan raikkaita ja miellyttäviä ilmanvaihtoa parantamalla.

​Kokonaisuuden hallinta avainasemassa 

Hyvä sisäilmasto ja energiatehokkuus eivät ole vain yksittäisiä ratkaisuja, vaan kokonaisuuden hallintaa. Keskeisellä sijalla on rakenne- ja talotekniikan yhteensovittaminen. Tähän tarvitaan mahdollisimman yksinkertaisia ja toimintavarmoja ratkaisuja. Vaarana voi muuten olla taloteknisten järjestelmien monimutkaistuminen ja yhteensopimattomuus. Matala-, passiivi- ja nollaenergiataloihin luontevasti soveltuva ilmanvaihtolämmitys on hyvä esmerkki yksinkertaisesta järjestelmästä, jonka lisäksi ei tarvita erillisiä lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisuja.

​Viihtyisät lämpöolot energiatehokkaasti 

Matalaenergiatalojen lämpöolojen hallintaan kannattaa kiinnittää huomiota jo rakentamisen ja peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa. Energiatehokkaan rakennuksen suunnittelussa pyritään minimoimaan myös jäähdy-tystarvetta. Oikein valitut ratkaisut, kuten tehokas ikkunoiden auringonsuojaus, sisäisten lämpökuormien pienen-täminen ja tuloilman viilennys ilman huonekohtaista tilajäähdytystä (jäähdytyspalkkeja tai -paneeleita ei välttämättä tarvita), varmistavat viihtyisät lämpöolot myös kesällä. Lämmityskaudella energiatehokas talo on lämpöolojen puolesta askel parempaan suuntaan, sillä rakennuksen tiivis vaippa ehkäisee vetoisuutta.

Meiltä saat asiantuntija-apua energiatehokkuuden hallintaan

VTT Expert Services Oy tarjoaa palveluita rakennushankkeen kokonaisuuden ja eri osien hallintaan energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Asiantuntijan avulla voidaan varmistua rakennuksen toimivuudesta tavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti.
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00