Sign In

Miten sähkölämmitystalo saadaan täyttämään E-lukuvaatimukset järkevästi?

10.10.2012

​Uudet rakennusten energiamääräykset edellyttävät sähkölämmitystaloilta huomattavasti parempaa energiatehokkuutta kuin esimerkiksi kaukolämpötaloilta. E-lukuvaatimukset läpäistäkseen sähkölämmitystalon lämmitysenergiankulutuksen tulee olla noin 60 % vastaavaa kaukolämpötalon kulutusta pienempi.


 
E-lukua laskettaessa sähkölämmitystalon lämmitysenergiankulutus kerrotaan kertoimella 1,7 (100 kWh/m² sähköä on 170 kWh/m² E-lukua). Kaukolämpötalon lämmitysenergiankulutus kerrotaan kertoimella 0,7 (100 kWh/m² kaukolämpöä on 70 kWh/m² E-lukua). Tästä seuraa, että nykykäytännön mukaan rakennettu kaukolämpötalo täyttää määräysten E-lukuvaatimuksen yleensä sellaisenaan. Sähkölämmityksen käyttö sen sijaan edellyttää suuria parannuksia rakennuksen energiatehokkuuteen. Monissa tapauksissa rakennukseen on lisäksi rakennettava sellaisia energiantuotantojärjestelmiä, jotka pienentävät E-luvun laskennassa käytettävää ostoenergiankulutusta (esimerkiksi aurinkoenergia) tai niiden kuluttaman energian E-lukukerroin on pienempi kuin sähkön (esimerkiksi biopolttoaineet).

Tässä tietoiskussa käytetään esimerkkinä 140 m² sähkölämmitteistä pientaloa, joka on lämmöneristykseltään nykymääräyksiä vastaava. Talon E-luku ilman parannuksia on 240 kWh/m² vuodessa. E-lukuvaatimus on 170 kWh/m² vuodessa. E-lukua pitää pienentää 70 kWh/m² vuodessa. Seuraavassa esitetään eräitä keinoja E-lukuvaatimuksen täyttämiseksi.

Eri keinoja soveltamalla sähkölämmitteinen talo saadaan täyttämään rakentamismääräysten E-lukuvaatimus. Tapauskohtaisesti käytettyjen keinojen painotus voi vaihdella, mutta samanaikaisesti on yleensä käytettävä useita eri keinoja. Lopputuloksena on erittäin energiatehokas talo, jonka lämpölasku on yhtä pieni kuin E-lukuvaatimuksen täyttävässä maalämpöpumpputalossa. Energiatehokas sähkölämmitystalo vastaa jo hyvin pitkälle tulevaisuuden lähes nollaenergiataloa, tosin ilman kalliita aurinkosähkö- ja muita vastaavia tulevaisuuden ratkaisuja.

​Energian tehokkaampi käyttö

​Vaipan lämmöneristyksen parantaminen

Rakennuksen lämpöä hukkaavaan vaippaan kuuluvat ulkoseinät, lattia, katto, ikkunat ja ovet. Kaikkien näiden lämmöneristävyyttä voidaan parantaa määräystasosta. Hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella päästään eroon myös rakenneliitosten kylmäsilloista. Rakennusosasta riippuen energiatehokkuutta voidaan parantaa 20 – 60 % teknisesti toimivilla ja kustannustehokkailla keinoilla. Kun sadanneljänkymmenen neliön esimerkki¬pientalon vaippa toteutetaan energiatehokkaana, niin E-luku pienenee 15 - 40 kWh/m² vuodessa.

 

Vaipan ilmanpitävyyden parantaminen

Rakennuksen vaipassa on reikiä, joista ilma voi olosuhteista riippuen virrata sisälle ja ulos hallitsemattomasti. Tyypillisimmät vuotokohdat ovat rakennusosien/-materiaalien liitokset ja talotekniikan läpiviennit. Vuotavat rakenteet voivat aiheuttaa kasvavan energiankulutuksen lisäksi viihtyvyys- ja kosteushaittoja. Hyvällä yksityiskohtien tiiviyden suunnittelulla ja toteutuksella voidaan ilmanpitävyyttä parantaa merkittävästi. Kun esimerkkipientalon ilmanpitävyyttä parannetaan rakentamismääräysten tasosta (2,0 m³/h m²) neljäsosaan, niin E-luku pienenee 10 kWh/m² vuodessa.

​Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton tehostaminen

Rakennuksen ilmanvaihdosta syntyy suuri lämpöhäviö lämmityskaudella. Poistoilman lämmöntalteenotolla voidaan lämpöhäviötä pienentää tyypillisesti 60 – 70 %. Rakentamismääräysten mukaisessa rakennuksessa ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on 45 %. Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa voidaan tehostaa ottamalla kaikki mahdolliset rakennuksen poistoilmavirrat lämmöntalteenoton piiriin ja käyttämällä tehokkaimpia saatavissa olevia lämmöntalteenottoratkaisuja. Kun esimerkkipientalon ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa tehostetaan parhaalle saatavissa olevalle tasolle, niin E-luku pienenee 35 kWh/m² vuodessa.

Varaava tulisija E-luvun laskennassa

Jos sähkölämmitteiseen taloon rakennetaan varaava tulisija, voidaan siitä laskea saatavaksi 2 000 kWh vuodessa lämmityksessä hyödynnettävää lämpöä. Tämän tuottamiseksi kuitenkin poltetaan puuta, joten E-lukua laskettaessa tulisijan pienennysvaikutus on noin 1 900 kWh vuodessa. Sadanneljänkymmenen neliön talossa E-luku pienenee 14 kWh/m² vuodessa.

Ulkoilmalämpöpumppu

Jos sähkölämmitteiseen taloon rakennetaan ulkoilmasta huoneilmaan lämpöä siirtävä lämpöpumppu, voidaan siitä laskea saatavaksi 1 000 kWh vuodessa lämmityksessä hyödynnettävää lämpöä. Tämän tuottamiseksi tarvitaan kuitenkin sähköä, joten E-lukua laskettaessa ulkoilmalämpöpumpun pienennysvaikutus on noin 1 200 kWh vuodessa. Sadanneljänkymmenen neliön talossa E-luku pienenee 9 kWh/m² vuodessa.

​​Aurinkolämpö

Aurinkolämpöä voidaan Suomessakin melko yksinkertaisesti hyödyntää käyttöveden lämmityksessä. Oikein toteutetulla järjestelmällä voidaan tuottaa noin puolet käyttöveden tarvitsemasta lämmitysenergiasta vuodessa. Neljän hengen perheessä tämä on noin 2 000 kWh lämmitysenergiaa vuodessa. Koska aurinkolämmön kerroin on nolla E-lukua laskettaessa, niin aurinkolämmön pienennysvaikutus on sähkölämmitystalossa noin 3 000 kWh vuodessa. Sadanneljänkymmenen neliön talossa E-luku pienenee 21 kWh/m² vuodessa.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00