Sign In

VTT-tuotesertifikaatti osoittaa Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuuden

21.9.2012

Asuntojen ilmanvaihtokoneiden VTT-tuotesertifikaatti on uudistettu rakennusten energiatehokkuutta koskevien uusien rakentamismääräysten mukaiseksi. Ilmanvaihtokoneiden energiatehokkuuden luokittelua laajennettiin entistä tehokkaampiin luokkiin A+ ja A++.Ilmanvaihtokoneiden uudessa energiatehokkuusluokassa A++ on poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen oltava yli 80 %. A-luokan alaraja on edelleen 70 %. Energiatehokkuus lasketaan mitattujen suoritusarvojen perusteella eri säävyöhykkeillä, jotka on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus. Rakennuksen E-luvun laskennassa käytetään poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhdetta säävyöhykkeellä I (Etelä-Suomen sääolot).

Ilmanvaihtokone on keskeinen osa hyvää sisäilmaa

Ilmanvaihdon tärkein tavoite on hyvä sisäilma. Tämän toteuttamisessa ilmanvaihtokone on keskeinen komponentti. Sen riittävä ilmatiiviys on välttämätön, jotta tulo- ja poistoilma kulkisivat hallitusti koneessa toisiinsa sekoittumatta. Paine-ilmavirtatiedot tarvitaan kohteeseen sopivan tuotteen valintaa varten. Ilmanvaihdon suunnittelija käyttää koneen ääniteknisiä tietoja valitessaan tarvittavia tehokkaita kanavaäänenvaimentimia ja koneen sijoituspaikkaa. Hyvä sisäilmasto voidaan toteuttaa energiatehokkaasti ilmanvaihtokoneella, jonka toiminta varmistetaan säännöllisellä huollolla.

Sertifioidut ilmanvaihtokoneet testataan

Ilmanvaihtokoneen energiatehokkuusluokan määrittelyä varten tuotteen ominaisuudet testataan laboratoriossa. Testattavia ominaisuuksia ovat tiiviys, paine ja sähköteho eri ilmavirroilla ja puhaltimien säätöasennoilla, äänenkehitys, lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde ja toiminta matalilla ulkoilman lämpötiloilla. Osaa tuloksista käytetään energiatehokkuuden laskennan lähtötietoina. Osalla suoritusarvomittauksista varmistetaan, että mitatut suoritusarvot vastaavat valmistajan ilmoittamia tietoja.

VTT-tuotesertifikaattiin voit luottaa

VTT-tuotesertifikaatti osoittaa, että asunnon ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton hyötysuhde ja ominaissähköteho sekä lämpö-, virtaus- ja äänitekniset suoritusarvot täyttävät sertifiointiperusteissa asetetut vaatimukset. Tarvittaessa energiatehokkuus voidaan määrittää Suomen säävyöhykkeiden lisäksi esimerkiksi Etelä-Saksan sääoloissa. Sertifioidun tuotteen valmistajalla on myös laadunvalvontasopimus VTT Expert Services Oy:n kanssa.

VTT-tuotesertifikaatin mukaista poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen arvoa voidaan käyttää rakennuksen E-luvun laskennassa.

Tule tapaamaan meitä FinnBuild-messuille

Kerromme FinnBuild-messulla 9.-12.10.2012 osastollamme 6h91 rakennusten energiatehokkuudesta. Joka päivä klo 15.00 asiantuntijamme pitää lyhyen tietoiskun aiheesta.


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00