Sign In

Tiedätkö millaisia komponentteja tuotteessasi käytetään?

4.9.2012

​Väärennetyt komponentit ovat yhä kasvava riski elektroniikkatuotteiden laadulle. Niiden vuoksi tuotteen elinikä voi jäädä odotettua lyhyemmäksi. Ääritilanteessa tuote voi muuttua jopa käyttäjälleen vaaralliseksi.

Väärennetyt komponentit aiheuttavat vaaratilanteita tai laitteiden vaurioitumisia

Komponenttien sisääntulotarkastusten vähennyttyä on tullut ilmi tapauksia joissa komponentin, pakkauksen sekä mukana tulleiden lähetyspapereiden merkinnät ovat kaikki erilaisia. Tällaisia komponenttieriä on päätynyt tuotantoon ja aiheuttanut käytössä vaaratilanteita.

Ääritilanteissa väärennetyt komponentit voivat aiheuttaa esimerkiksi hengenvaarallisia oikosulkuja tai tulipaloja. Muita mahdollisia ongelmia ovat yhtiön maineen menetys ja takuuhuoltojen aiheuttamat taloudelliset tappiot.

Väärennettyjen komponenttien aiheuttamaa riskiä arvioitaessa on hyvä arvioida sellaisten komponenttien osuutta jotka on hankittu muualta kuin alkuperäiseltä valmistajalta. Jos komponenttien hankinta on ulkoistettu alihankkijalle, pitäisi pystyä arvioimaan alihankkijan luotettavuutta myös tilanteissa joissa houkutus käyttää harmaita markkinoita on kasvanut. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi maailmalla vallitseva yleinen komponenttipula, erikoiskomponenttien rajoitettu saatavuus (esimerkiksi luonnonmullistusten seurauksena), yhden komponenttitoimittajan käyttäminen, aikataulusyyt ja tarve käyttää tuotannosta poisjääneitä komponentteja.

Tuotannosta poisjääneet komponentit

Tyypillinen ongelmatilanne syntyy, kun käytettävien kriittisten komponenttien valmistuksen elinkaari on lyhempi kuin oman tuotteen. Jos tällaiseen tilanteeseen ei ole varauduttu komponentteja varastoimalla, joudutaan niitä hankkimaan harmailta markkinoilta.

Komponenttien varastoimiseen liittyy myös omia haasteita. Komponenttien varastointia suunniteltaessa on huomioitava normaalit säilytykseen liittyvät olosuhteet esimerkiksi lämpötila, kosteus, kontaminaatio ja staattinen sähkö. Lisäksi pitkäaikaisessa varastoinnissa on huomioitava myös muita hieman erikoisempiakin vaatimuksia esimerkiksi se heikkenevätkö komponenttikelan ominaisuudet ajan myötä.

Riskien minimoinnissa apunasi on VTT Expert Services

Väärennettyihin elektroniikkakomponentteihin liittyviä riskejä voidaan minimoida käyttämällä toimittajina vain alkuperäisiä komponenttivalmistajia. Hyvässä ajoin kannattaa myös varmistaa kriittisten komponenttien riittävä ja oikeanlainen varastointi.

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus elektroniikan luotettavuuteen liittyvistä ilmiöistä. Kartoitamme varastointiin liittyviä riskejä ja tarjoamme ratkaisuehdotuksia varastoinnin toteuttamiseksi.

Jos komponentteja joudutaan ostamaan harmailta markkinoilta tai on herännyt epäilys komponenttien aitoudesta, voimme suorittaa komponenteille tutkimuksia, joissa niiden aitoutta selvitetään. Tutkimuksen sisältö ja laajuus voivat vaihdella tarpeen mukaan. Jo muutamien komponenttien asiantunteva visuaalinen tarkastus saattaa paljastaa väärennökset.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00