Sign In

Räjähdysvaarallisten tilojen elektroniikka ja ATEX-laitedirektiivin vaatimukset

4.9.2012

​Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden tulee täyttää Euroopassa ATEX-laitedirektiivin (direktiivi 94/9/EY) vaatimukset. Direktiivi edellyttää tilaluokissa 0 ja 1 käytettäviltä sähkölaitteilta ilmoitetun laitoksen tekemää tyyppihyväksyntää ja valmistuksen laatujärjestelmän ATEX-hyväksyntää.

ATEX-laitedirektiivin vaatimukset täyttyvät, kun laitteiden rakenteessa ja testauksessa on käytetty direktiivin alle harmonisoituja eri räjähdyssuojausrakenteita käsitteleviä EN-standardeja.

Suomessa vain VTT Expert Services Oy:llä on pätevyys toimia ATEX-laitedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena eli testaus ja hyväksymislaitoksena.

Räjähdyssuojauksen kaksi periaatetta

Sähkölaitteiden räjähdyssuojaus voidaan toteuttaa käyttäen kahta erilaista pääperiaatetta. Ensimmäisessä huolehditaan, että vaarallista lämpötilaa tai kipinää ei synny. Tällä periaatteella toimivat rakenteet Exe (varmennettu rakenne) ja Exi (luonnostaan vaaraton rakenne).

Toisen pääperiaatteen mukaisissa laitteissa eristetään vaarallinen lämpötila tai kipinä siten, että se ei voi sytyttää laitteen ulkopuolista räjähtävää seosta. Tähän laiteryhmään kuuluvat räjähdyspaineen kestävät laitteet (Exd), hiekkatäytteiset (Exq) ja öljytäytteiset (Exo) laitteet, paineistetut laitteet (Exp) ja massaan valetut (Exm) laitteet.

Elektroniikkalaitteiden suojauksessa näistä suojausrakenteista ovat yleisemmin käytössä Exi ja Exm.

Luonnostaan vaaraton rakenne Exi (EN 60079-11)

Jotta virtapiiriä ja laitetta voidaan nimittää luonnostaan vaarattomaksi, on sen energia rajoitettava sellaiseen arvoon, että se ei pysty sytyttämään räjähdysvaarallista seosta. Energiarajoituksen on toimittava normaalikäytössä ja laitestandardin mukaisissa vikatapauksissa.

Energiarajoitusvaatimus koskee kaikkien räjähdysvaarallisel¬la alueella olevien laitteiden virtapiirien lisäksi kaapeleita ja vaarattomalla alueella olevia ns. liitännäislaitteita. Tämä suojaustapa on riippuvainen siitä, miten Exi-virtapiirit asennetaan muihin sähköasennuksiin ja laitteisiin nähden sekä siitä miten muut asennukset jälkikäteen tehdään, jotta Exi-virtapiireihin ei aiheudu vaa¬rallisia häiriöitä.

Massavalurakenne Exm (EN 60079-18)

Massavaluranteessa Exm-sähkölaitteen sellaiset osat, jotka kipinöidessään tai kuumentuessaan voisivat sytyttää räjähdyskelpoisen seoksen on valettu massaan siten, että syttymistä ei voi tapahtua. Valumassan laadun ja paksuuden on täytettävä standardin vaatimukset. Rakennetta voi käyttää esim. pienehköissä elektronisia komponentteja sisältävissä laitteissa.

Valmistuksen laatu ja ISO 9001

ATEX-laitedirektiivin valmistuksen laatuvaatimukset on esitetty standardissa SFS-EN ISO/IEC 80079-34. Siinä on esitetty ATEXista johtuvat lisävaatimukset ISO 9001-standardiin. ATEX-hyväksyntä ei edellytä että valmistajalla on ISO 9001 -sertifikaatti, mutta siitä on hyötyä jo ensiarvioinnissa ja sen olemassaolo harventaa seuranta-auditointeja.

VTT Expert Services Oy pystyy ATEX-laatuhyväksynnän lisäksi ja sen yhteydessä sertifioimaan myös valmistajan koko laatujärjestelmän ISO 9001 mukaisesti.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00