Sign In

Näin viet rakennustuotteen hyväksytysti markkinoille

24.9.2012

​​

​Asiaankuuluva tuotehyväksyntä on rakennustuotteen markkinoinnin, viennin ja tuonnin edellytys. Tuotehyväksynnällä valmistaja osoittaa rakennustuotteen oleelliset ominaisuudet viranomaiselle, asiakkaalle ja loppukäyttäjälle.

Käytännössä rakennustuotteen valmistajalta kysytään, minkälaiset ovat tuotteen ominaisuudet ja miten ominaisuudet ja tuotteen tasalaatuisuus on varmistettu. Lisäkysymyksenä esitetään onko tuotteella CE-merkkiä, hyväksyntää, ​sertifikaattia tai muuta dokumenttia.

Rakennustuotteen kolme tietä hyväksyntien maailmassa

Rakennustuotteella on kolme erilaista hyväksyntämenettelyä. Kun tuotteella on harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi (hEN-tuotestandardi), kuuluu se CE-merkinnän piirin. Jos tuotteella ei ole tuotestandardia, voidaan sille laatia ETA (= Eurooppalainen Tekninen Arviointi), jonka pohjalta tuote voidaan CE-merkitä. Jos tuote ei ole valmiiksi CE-merkinnän piirissä tai valmistaja ei halua hakea ETA:aa, on vaihtoehtona kansallinen hyväksyntä tai vapaaehtoinen sertifikaatti. 

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi 1.7.2013. Tämän jälkeen kaikkien EN- standardien mukaisten rakennustuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan samoilla menetelmillä mitattuina. Tämä helpottaa tuotevalintaa ja mahdollista aiempaa paremmin tuotteiden keskinäisen kilpailun.

Jos rakennustuotteella ei ole tuotestandardin kautta CE-merkintämahdollisuutta, voidaan CE-merkintä toteuttaa ETA:n avulla. ETA on mahdollista hankkia kaikille rakennustuotteille, joille ei ole tuotestandardia tai jotka poikkeavat standardista.

Koska CE-merkintä ETAn kautta on vapaaehtoista, voi useissa maissa jäädä voimaan kansallisia tuotteen kelpoisuuden osoittamismenettelyjä tuotteille, jotka kuuluvat tai voisivat kuulua ETA-menettelyn piiriin.

Kansallinen hyväksyntä kun CE-merkintämahdollisuutta ei ole

Suomessa kansallisia hyväksyntämenettelyjä ovat rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä, käyttöselostemenettelyt (tulevaisuudessa varmennustodistus) ja valmistuksen laadunvalvonta. Lisäksi on käytössä rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä, joka tulee aina kyseeseen kun tuotteella ei ole CE-merkintää, muuta hyväksyntää tai vapaaehtoista sertifikaattia. Valmistuksen laadunvalvonta on usein osa sertifikaattia, näin on esimerkiksi VTT-tuotesertifikaatissa.

​VTT-sertifikaatti kertoo tuotteen ominaisuudet

VTT -sertifikaatti on vapaaehtoinen dokumentti, jossa esitetään testituloksiin tai laskelmiin perustuvat tuotteen/tuotejärjestelmän ominaisuudet ja tuotetta yleensä Suomessa koskevat vaatimukset.

Sertifikaattia voidaan hyödyntää sellaisten tuotteiden ja tuotejärjestelmien markkinoinnissa, joilla ei ole harmonisoitua tuotestandardia, tai joiden käyttötapa tai ominaisuudet ovat standardista poikkeavia.

VTT Expert Services on apunasi rakennustuotteiden tuotehyväksyntäasioissa

VTT Expert Services Oy tarjoaa kattavat tuotehyväksyntä- ja tuotevalvontapalvelut niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tunnemme erilaiset tuotehyväksyntävaihtoehdot ja autamme valitsemaan asiakkaan markkina-alueen mukaan oikean vaihtoehdon. Olemme ympäristöministeriön valtuuttama toimielin ja kansainvälisesti tunnustettu toimija.

Tule saamaan tietoa FinnBuild-messuille 9.-12.10.2012

Osastollamme 6h91 saat tietoa mm. rakennustuotteiden CE-merkinnästä. Joka päivä klo 13.00 asiantuntijamme kertovat rakennustuotteiden CE-merkinnästä. Saat tietoa myös VTT-sertifikaatista ja monipuolisista testauspalveluistamme.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00