Sign In

Miten CE-merkittyä rakennustuotetta voi käyttää?

25.9.2012

​CE-merkintä ei kerro onko tuote Suomen rakentamismääräysten mukainen.

Rakennustuotteen CE-merkintä tarkoittaa käytännössä, että merkityn tuotteen ominaisuudet on määritetty ja ilmoitettu EU:ssa sovitulla tavalla. Rakennustuoteasetus eroaa monista muista CE-merkintään liittyvistä direktiiveistä ja asetuksista siinä, että CE-merkintä ei suoraan tarkoita sitä että tuotetta voidaan käyttää rakentamisessa.


Esimerkiksi ulkoseinätiilellä voi olla CE-merkintä ja sitä voidaan käyttää rakentamiseen ilmasto-olosuhteissa, joissa ei esiinny pakkasta. Ennen kuin samaa tiiltä voi käyttää Suomessa, on varmistuttava sen pakkasenkestävyydestä, jos sitä ei CE-merkintätiedoissa mainita.

​Alueelliset erot vaatimuksissa kuuluvat rakentamiseen

Koska rakentaminen on perinteisesti ollut hyvin paikallista toimintaa, on eri alueilla vallinneista käytännöistä ja rakentamistavoista johtuvia omia vaatimuksia. Suomessa rakentamismääräyskokoelma on ensisijainen vaatimuskokoelma kun arvioidaan rakennustuotteen käytettävyyttä. Myös muita vaatimusluetteloita on, mutta niiden käytöstä on aina sovittava erikseen.

​Rakennuttaja vastaa aina vaatimustenmukaisuudesta

Rakennuttaja on viime kädessä aina vastuussa siitä, mitä tuotteita ja ratkaisuja hänen rakennuksessaan käytetään. Hänen on myös osoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, että tuote tai ratkaisu täyttää kansalliset rakentamiseen liittyvät määräykset.

Käytännössä vaatimustenmukaisuuden varmistaa rakentajan/rakennuttajan edustajana esimerkiksi arkkitehti, suunnittelija tai joissakin tapauksissa urakoitsija. Asetetut vaatimukset riippuvat rakennuskohteesta. Suomessa rakentamismääräyskokoelman eri osat asettavat vaatimuksia yleisellä ja toiminnallisella tasolla. Jotta vaatimukset täyttyisivät, asettaa suunnittelija eri tuotteille suunnittelun kuluessa lisävaatimuksia.

CE-merkittyjä rakennustuotteita voi siis käyttää tuotteen ohjeissa ja rakennuskohteen eritasoisissa suunnitelmissa esitetyllä tavalla vasta sen jälkeen, kun on varmistettu että tuote täyttää sille asetut kansalliset vaatimukset.

Käytettävyyslausunto perustuu Suomen rakentamismääräyksiin

Rakentamisen ratkaisuja ja tuotteita käytetään toistuvasti samankaltaisilla tavoilla. Silloin on kerran järkevää osoittaa tuotteen tai ratkaisun käytettävyys rakentamiseen ja käyttää tuota kertaalleen tarkasti pohdittua ratkaisua toistuvasti.

 
VTT Expert Services Oy antaa lausuntoja rakennustuotteiden ja rakentamisen ratkaisujen käytettävyydestä rakentamiseen. Antamassamme rakennustuotteen käytettävyyttä arvioivassa lausunnossa verrataan keskenään tuotteen CE-merkintää tai muulla tavalla esitettyjä tuoteominaisuuksia, tuotteiden suunniteltua käyttötapaa ja rakentamismääräyskokoelman välittömiä ja toiminnallisia vaatimuksia.

Tämä helpottaa rakentajan/rakennuttajan ja hänen edustajiensa työtä ratkaisun käytettävyyden osoittamisessa eri viranomaisille. Arvioitu käytettävyys on hyvä apu myös rakennustuotteen käytössä ja markkinoille viemisessä.

​Tule kuulemaan lisää CE-merkinnästä FinnBuildiin

Asiantuntijamme kertovat rakennustuotteiden CE-merkinnästä ja siitä miten CE-merkittyä tuotetta voi käyttää osastollamme 6h91 torstaina 11.10 klo 13.00. Osastollamme on päivittäin klo 13.00 tietoisku rakennustuotteiden CE-merkintään liittyvistä teemoista. Tietoiskun jälkeen asiantuntijamme jatkavat kanssasi keskustelua aiheesta.


Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00