Sign In

Automaation turvallisuuden haasteet - riippumaton turvallisuusarviointi auttaa onnistumaan

5.9.2012

​Modernin tuotantoautomaation toiminnallinen turvallisuus on kehittynyt 2000-luvulla merkittävin harppauksin. Erityisesti ohjelmoitavan, hajautetun ja jopa langattoman automaation tarjoamat mahdollisuudet turvasovelluksissa ovat vapauttaneet teknologisen innovaatiovapauden uudelle tasolle.

Merkittävin syy kehitykselle ovat ohjelmoitavaa turva-automaatiota koskevat kansainväliset toiminnallisen turvallisuuden standardit. Näistä uranuurtajana turvallisuuden kattostandardi IEC 61508, joka julkaistiin vuosituhannen vaihteessa sekä päivitettynä vuonna 2010.

Vaatimukset kasvavat ja monimutkaistuvat

Standardien monitahoiset ja tiukat vaatimukset lisäävät panostuksia turva-automaatioon liittyvän osaamisen kasvattamiseen ja turva-automaation toteutukseen. Samalla myös turva-automaation standardointiin ja toteutukseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjonta on selvässä kasvussa.

Tuotantolaitosten ja koneiden loppukäyttäjien, hankintayksiköiden, suunnittelijoiden, valmistajien ja järjestelmäintegraattoreiden riskit automaation turvallisuuden osalta ovat muuttaneet merkittävästi muotoaan. Ohjelmoitavan tekniikan käyttökelpoisuus ei ole enää ongelma. Uusi haaste on kokonaisuuden hallinta sekä monimutkaisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailu ja todentaminen. 

Turvallisuuden varmentamiseen liittyy sudenkuoppia

Yksittäisten järjestelmäkomponenttien ja kokonaisten automaatiosovellusten luokitukset eri turvallisuustasoille voivat olla hankalia varmentaa ja osoittaa. Viime kädessä ainoa vakuus todellisesta turvallisuuden tasosta saattaa olla yksittäisen asiantuntijan mielipide tai laskelmaa. Toimitusketjun hallinta vaatii asiantuntemusta. Erityisesti tietyn sovelluksen turvallisuusvaatimuksien tuntemuksen, käyttöönosoveltuvuuden ja aiempien hyväksyntöjen hyödynnettävyyden osalta hyväksyntäprosessiin liittyy paljon sudenkuoppia - houkuttelevien kustannussäästöjen lisäksi.

Riippumaton turvallisuusarvioija ISA on hyvä kumppani turvallisuusarvioinnissa

Standardin IEC 61508 mukainen elinkaarimalli määrittelee riippumattoman turvallisuusarvioinnin (Independent Safety Assessment, ISA) tarkastavan roolin kokonaisuuden tarkastelun ja piilevien riskien tunnistamisen vastuulliseksi asiantuntijaksi.

Valitun automaation turvallisuuteen liittyvän lähestymistavan ja saavutetun turvallisuustason lopullinen tarkastaminen tuleekin suorittaa päteväksi todetun asiantuntijatahon toimesta, joka on myös riippumaton taloudellisista tai aikataulullisista vaikuttimista. Tämän osoittamiseksi eri toimialoilla tarkastuslaitos voi esittää standardin ISO 17020 mukaisen akkreditointitodistuksen kyseiselle pätevyysalueelle.

Kerran hyvin tehty on hyödynnettävissä myöhemminkin. Automaation turvallisuudessa tämä edellyttää laadukasta ja jäljitettävyydeltään aukotonta dokumentointikäytäntöä. Standardin IEC 61508 ja sen kanssa yhtenevien sovellusalastandardien käytön yleistyminen on kustannustehokkain tie turva-automaation toteutukseen. Yhtenäinen tekninen vaatimuspohja sovellusalojen yli tarjoaa mahdollisuuden aiemmin kehitettyjen tuotteiden hyödyntämiseen ja mittavia resursseja vaativien tuotekehityshankkeiden merkittävään nopeuttamiseen. Kuten vanha viisauskin toteaa, pyörää ei kannata keksiä jokaisella kerralla uudestaan.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00