Sign In

Toimintajärjestelmien sertifiointi tukee toiminnan kehittämistä

5.6.2012

​Yksi onnistuneen ja menestyksellisen yritystoiminnan edellytyksistä on hyvä ja kehittyvä toimintajärjestelmä. Se tukee yrityksen keskeisiä toimintoja ja siinä kuvataan yrityksen prosessit sekä tavat toimia. Näitä järjestelmiä voivat olla esimerkiksi laatu-, ympäristö-, terveys ja turvallisuusjärjestelmät.

Yrityksen toimintajärjestelmä tai -järjestelmät kannattaa sertifioida. Tällöin järjestelmän laajuudesta ja tasosta annetaan ulkopuolisen sertifiointilaitoksen myöntämä sertifikaatti. Sertifiointi tehdään käyttämällä kansainvälisiä standardeja esim. ISO9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Standardit perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Niiden tehtävä on tukea yritystä saamaan jatkuvasti parempia tuloksia ja menestystä liiketoiminnassaan sekä pienentää liiketoiminnan riskejä asiakkaille, sidosryhmille, luontoon ja henkilöstölle.

Sertifikaatilla yritys viestii asiakkailleen ja kumppaneilleen käyttämistään toimintajärjestelmistä esim. laatujärjestelmästä tai ympäristöjärjestelmästä sekä niiden standardienmukaisuudesta.

Sertifiointi vastaa markkinoiden jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin

Yritys osoittaa sertifikaatillaan olevansa toimintajärjestelmän avulla toimintaansa kehittävä, ympäristöstään vastuullinen ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiva yritys, joka pyrkii minimoimaan riskit. Tyypillisesti tarjouskilpailuissa menestymisen ehtona on yrityksen sertifiointi. Yleisimmät vaatimukset kohdistuvat laatu-, ympäristö- ja terveys- ja turvallisuusjärjestelmien sertifiointiin.

Toinen merkittävä hyötynäkökulma on yrityksen toiminnan kehittäminen jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti sekä toiminnan kuvaaminen ja dokumentointi näkyväksi. Näin toiminnan mittaaminen, suunnittelu ja hallinta helpottuvat ja vaativat vähemmän resursseja. Samoin yrityksen johdolla on parempi tuntuma toimintaprosesseihin sekä niiden vaikuttavuuteen. Toteutettavat toimenpiteet ovat vaikuttavampia ja toiminnan riskit helpommin hallittavia. Hyvällä ja toimivalla toimintajärjestelmällä luodaan asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta sidosryhmien sekä yrityksen välille.

VTT Expert Services Oy sertifioi toimintajärjestelmiä

VTT Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton toimintajärjestelmien sertifiointiorganisaatio. FINAS on akkreditoinut eli osoittanut päteviksi keskeisimmät VTT Expert Services Oy:n järjestelmäsertifiointipalvelut.

Akkreditoituna toimijana sertifioimme laatujärjestelmiä ISO 9001:2008- ja ISO 13485:2003 -standardien mukaisesti sekä ympäristöjärjestelmiä ISO 14001:2004 -standardin mukaisesti.

Lisäksi sertifioimme laatujärjestelmiä OHSAS 18001- ja SFS EN 14065 -standardien sekä energianhallintajärjestelmiä ISO 50001 standardin mukaisesti.

VTT Expert Services Oy myöntää sertifikaatteja seuraaville johtamisjärjestelmille:

  • ISO 9001 on kansainvälisesti tunnustettu laadunhallintajärjestelmästandardi.
  • ISO 13485 on kansainvälisesti tunnustettu lääketieteellisten laitteiden laatujohtamisjärjestelmästandardi.
  • ISO 14001 on kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmästandardi.
  • ISO 50001 on energianhallintajärjestelmästandardi.
  • SFS EN 14065 on pesulan mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistuksen hallintajärjestelmän standardi.
  • OHSAS 18001 on työterveyden ja työturvallisuuden arviointi -sarjaan (OHSAS) kuuluva standardi.
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00