Sign In

Toimintajärjestelmien sertifioinnissa toimintaa verrataan standardin vaatimuksiin

5.6.2012

​Toimintajärjestelmien sertifioinnissa ensimmäisen päätös on määritellä, mikä järjestelmä halutaan sertifioida. Se voi olla esim. laatujärjestelmä, joka sertifioidaan ISO 9001 -standardin vaatimusten mukaisesti. Erilaisia sertifioinnissa käytettäviä standardeja on iso joukko. Osa niistä yleisiä esim. laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001. Lisäksi on olemassa toimialasidonnaisia standardeja.


Yrityksen toiminnan pitää olla dokumentoitua

Kun päätös sertifioinnista ja sovellettavasta standardista on tehty, luodaan vaadittavat menettelykuvaukset ja dokumentit, joiden mukaan yrityksen toimintaa arvioidaan.

Usein yrityksessä on jo olemassa jonkinlainen toimintajärjestelmä, joka voi sellaisenaan olla riittävän kattava sertifioitavaksi. Siihen voidaan myös tehdä parannuksia ennen varsinaista sertifiointiauditointia. Tarvittavat parannuskohteet kartoitetaan esiauditoinnissa, jossa varmistetaan yrityksen toimintajärjestelmän soveltuvuus varsinaiseen sertifiointiauditointiin.

Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan ovatko asiat kunnossa

Sertifiointiauditoinnissa tarkistetaan että yrityksen toiminta on standardin mukaista. Käytännössä tämä tarkoittaa toimintojen läpi käymistä menettelykuvausten ja dokumentoinnin avulla. Yrityksen toimintaa myös todennetaan auditoinnin aikana.

Kun sertifiointiauditointi on suoritettu ja korjaavien toimenpiteiden tilanne on kunnossa, voidaan yritykselle kirjoittaa sertifikaatti. Sertifikaatissa on mainittu yrityksen nimi, toiminnan laajuus, sertifiointiin kuuluvat prosessit sekä sertifikaatin voimassaoloaika.

Sertifiointi on tyypillisesti voimassa kolme vuotta, edellyttäen että vuosittaiset seuranta-auditoinnit on tehty auditointiohjelman mukaisesti.

Näin me sertifioimme toimintajärjestelmän

VTT Expert Services Oy on riippumaton ja puolueeton toimintajärjestelmien sertifiointiorganisaatio.

Toimintajärjestelmien sertifiointiprosessimme sisältää seuraavat vaiheet:

  • Vapaaehtoinen Informaatiotilaisuus
  • Hakemuksen käsittely
  • Vapaaehtoinen ennakkoarviointi
  • Toimintajärjestelmäkuvauksen arviointi
  • Palautekokous
  • Toimintajärjestelmän arviointi
  • Korjaavien toimenpiteiden toteutuksen todentaminen (tarvittaessa)
  • Määräaikaisarvioinnit

FINAS on akkreditoinut eli osoittanut päteviksi keskeisimmät VTT Expert Services Oy:n järjestelmäsertifiointipalvelut. Akkreditoituna toimijana sertifioimme laatujärjestelmiä ISO 9001:2008- ja ISO 13485:2003 -standardien mukaisesti sekä ympäristöjärjestelmiä ISO 14001:2004 -standardin mukaisesti.

Lisäksi sertifioimme laatujärjestelmiä OHSAS 18001- ja SFS EN 14065 -standardien sekä energianhallintajärjestelmiä ISO 50001 standardin mukaisesti.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00