Sign In

Rakennuskoneiden käyttö lisääntyy vaikka rakentaminen vähenee

8.6.2012

​Eniten vuokraaminen lisääntyy tänä vuonna korjausrakentamisessa (+7 %). Kysyntää tukee myös koneiden vuokraaminen muille toimialoille.

VTT:n tuoreen ennusteen mukaan rakennuskoneiden vuokraaminen lisääntyy sekä tänä että ensi vuonna kolme prosenttia. Eniten vuokraaminen lisääntyy tänä vuonna korjausrakentamisessa (+7 %). Kysyntää tukee myös koneiden vuokraaminen muille toimialoille. Koneiden käyttö uudisrakentamisessa sen sijaan supistuu uusien hankkeiden aloitusmäärien kääntyessä laskuun. Aloitusmäärä vähenee erityisesti asuinrakentamisessa; toimitilarakentaminen sinnittelee paremmin.

Tekniikan kehityksen ja automaation edesauttamana rakennustöiden koneellistaminen jatkuu. Tämä edellyttää myös konetoimituksiin liittyvien palvelujen merkittävää kasvua. Asia on tullut esiin muun muassa toimialan tulevaisuuden roadmappingtyössä kevään aikana.

Rakennuskoneet edelleen hyvin käytössä

VTT:n mukaan rakennuskoneiden käytön arvo koko rakentamisessa on vajaat 2,6 miljardia euroa. Suurin rakennuskoneiden käyttäjä on runsaasti suuria ja kalliita koneita tarvitseva infrarakentaminen, jossa koneiden käytön arvo oli yli 1,6 miljardia euroa vuonna 2011. Talonrakentamisessa (uudis- ja korjausrakentaminen) koneiden käytön arvo oli lähes 900 miljoonaa euroa vuonna 2011. Käytön arvo sisältää koko konekäytön (omat ja vuokrakoneet). Ennusteen mukaan rakennuskoneiden käyttö talonrakentamisessa lisääntyy tänä vuonna prosentilla mutta vähenee ensi vuonna vastaavasti prosentilla.

Rakennuskoneiden vuokraustoiminta kehittyy koneiden kokonaiskäyttöä myönteisemmin. Tätä selittävät vuokrakoneiden markkinaosuuden kasvu talonrakentamisessa ja koneiden vuokraaminen muille toimialoille (kuten teollisuuteen), mikä myös lisääntyy. Rakennuskonevuokrauksen arvo oli viime vuonna 560 miljoonaa euroa. Rakennuskoneita vuokrataan talonrakentamisen ulkopuolelle kuten teollisuuteen, julkiselle sektorille ja kuluttajille yli 200 miljoonalla eurolla tänä vuonna.

Torninosturien käyttö kääntyy laskuun

Rakentaminen on Suomessa edelleen aktiivista, mutta hidas talouskasvu ja näkymien epävarmuus vähentävät rakennuttajien ja rakentajien luottamusta tulevaisuuteen. Matala korko ja lainarahan saatavuus ovat myönteisiä tekijöitä rakentamiselle.

Uudisrakentamisen tilannetta voidaan kuvata kaksijakoiseksi: hankkeita on paljon sekä meneillään että vireillä, mutta näkymien epävarmuus jarruttaa uusien hankkeiden käynnistämispäätöksiä. Uusien asuntojen aloitusmäärä vähenee tänä vuonna, mutta toimitilarakentamisessa aloitusmäärä säilyy nykytasolla.

Kun erityisesti kerrostalorakentaminen vähenee, torninosturien käyttö kääntyy laskuun syksystä 2012 alkaen.

Rakennuskoneiden maahantuonnin lasku taittui vuonna 2010

Koneiden maahantuonnista ja myynnistä on vaikea saada tarkkaa arviota. Yritysten liikevaihtotietojen perusteella maahantuonnin arvo oli karkeasti noin 850 miljoonaa euroa vuonna 2010; kasvua edellisvuoteen oli prosentin verran. Yritysten myynnissä on konemyyntiä myös muille toimialoille, rakennusalalle karkeasti arvioiden noin puolet. Maahantuojien vuoden 2011 liikevaihdon kehityksessä näyttäisi olevan suuria yrityskohtaisia eroja.

Raskaita koneita maahantuovien yritysten liikevaihto on kasvanut selvästi (koneita kaivosteollisuuteen); muiden kehitys on ollut selvästi maltillisempaa. Uudet rakennuskoneet ovat entistä kehittyneempiä muun muassa ergonomian, ict:n ja ympäristön näkökulmista.

Rakennuskoneilla tarkoitetaan koneita, laitteita ja kalustoa, joita käytetään työmaavaiheen aikana uudis- ja korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa sekä työmaatoimintojen palveluissa. Samoja koneita vuokrataan myös muille toimialoille kuten teollisuuteen ja palveluihin. Nämä sisältyvät VTT:n rakennuskonevuokrauksen ennusteisiin ja arvoon. Vuokraamoiden liikevaihdossa ja toiminnassa voi lisäksi olla sellaisia koneita, joita ei käytetä lainkaan rakentamisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkoti- tai koulukäyttöön vuokrattavat tilat, jotka eivät sisälly edellä mainittuun rakennuskonevuokrauksen arvoon. Koneiden käytön arvo sisältää rakennuskoneen käytön ja sen tarvitsemat kuluvat osat, mutta ei kuljettajan osuutta (pois lukien tapaukset, joissa palvelu liittyy kiinteästi tai lainsäädännöllisesti koneeseen).

Uutinen on alun perin julkaistu 8.6. Teknisen Kaupan ja palveluiden yhdistyksen verkkosivuilla www.tekninen.fi.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00