Sign In

Rakennuksen ilmatiiviyden mittaus paljastaa rakentamisen laadun

4.6.2012

Ilmatiiviyden mittaaminen on tärkeä osa rakentamisen laadunvarmistusta. Vuotavat rakenteet aiheuttavat kasvavan energiankulutuksen lisäksi viihtyvyys- ja kosteushaittoja.

Ilmatiiviysasiat kannattaa ottaa huomioon rakentamisen kaikissa vaiheissa. Hyvään lopputulokseen päästään huolellisella suunnittelulla ja rakentamisella. Parhaan käytännön mukaisesti ensimmäinen ilmatiiviyden mittaus tehdään jo ennen pintamateriaalien ja kiintokalusteiden asennusta, jolloin vuotokohtien paikallistaminen on helpompaa ja korjaaminen vielä mahdollista. Toisella mittauksella varmistutaan valmiin rakennuksen höyrynsulun ilmanpitävyydestä.

Uudet rakentamismääräykset kiristävät ilmatiiviysvaatimuksia

1.7.2012 voimaantulevat uudet rakentamismääräykset korostavat ilmanpitävien rakenteiden merkitystä energiatehokkuuden kannalta. Etenkin suurten rakennusten ilmatiiviysvaatimukset kiristyvät merkittävästi.

Määräysten mukaan rakennusvaipan ilmanvuotoluku saa olla enintään 4 m3/h m2, kun aiemmin ilmatiiviydelle ei ollut enimmäisarvoa. Ilmanvuotolukuna määräyksissä käytetään aikaisemman n50-luvun [1/h] sijaan q50-lukua [m3/h m2]. Tämä tarkoittaa sitä, että vuotoilmavirta suhteutetaan rakennuksen tilavuuden sijaan sen vaipan pinta-alaan. Määräyksiä parempi ilmanvuotoluku on käytännössä osoitettava tiiviysmittauksella.

Palvelemme ilmatiiviyden parantamisessa

Teemme ilmatiiviyden mittauksia kaikenlaisille rakennuksille. Ilmanvuotoreittien paikannus on tärkeä osa ilmatiiviyden mittausta ja kiinnitämmekin siihen erityistä huomiota. Rakennuksen vuotokohtia paikannetaan esim. merkkisavulla tai lämpökamerakuvauksella, joka paljastaa samalla myös kylmäsillat.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00