Sign In

CE-merkintä ja VTT-sertifiointikilpi varmistavat veneen turvallisuuden

26.6.2012

Huvivenedirektiivi asettaa veneille rakenteellisia turvallisuusvaatimuksia. Turvallisuuden takaamiseksi venemallien vaatimustenmukaisuus on tarkastettava. Arvioitavia asioita ovat mm. veneen rakenteellinen lujuus, asennukset, järjestelyt, ohjailuominaisuudet sekä vakavuuus ja kelluvuusominaisuudet.

VTT Expert Service Oy myöntää tarkastamilleen venemalleille VTT-sertifikaattikilven. Kilpi kertoo että venemallin on tarkastanut puolueeton asiantuntija. CE-merkintä ja kilpi varmistavat veneen turvallisuuden sille tarkoitetuissa käyttöolosuhteissa.

Sinisessä VTT-sertifiointikilvessä on veneestä tärkeitä tietoja

VTT:n sininen sertifiointikilpi on tuttu näky suomalaisissa veneissä aina soutuveneistä isompiin moottori- ja purjeveneisiin. Se toimii samalla myös huvivenedirektiivin vaatimana valmistajan kilpenä, jonka CE-merkillä valmistaja vakuuttaa että vene on vaatimusten mukainen.

VTT-sertifiointikilpi kertoo veneen käyttäjälle mm. montako henkilöä veneessä voi turvallisesti matkustaa ja paljonko veneeseen voi lastata kuormaa. Kilpeen on koottu veneen käytön kannalta tärkeää tietoa, kuten venetyypin nimi, valmistajan tiedot, suunnitteluluokka, suurin sallittu henkilömäärä ja kuormitus, sekä suurin sallittu koneteho.

VTT-sertifiointikilpi uudistuu ja monipuolistuu

Nyt Kilpi uudistuu ja siihen lisätään entistä monipuolisempaa tietoa. Kilvessä voidaan valmistajan toiveesta esittää suurin sallittu henkilömäärä ja kuormitus kahdelle eri kuormitustapaukselle tai suunnitteluluokalle.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että veneelle voidaan esimerkiksi määrittää kaksi eri lastitapausta: joko isompi henkilömäärä ja pienempi muu kuorma, tai pieni henkilömäärä ja suurempi muu kuorma. Jatkossa kilvestä näkee myös suurimman sallitun perämoottorin painon. Muutosten ansiosta veneen käyttäjät saavat entistä enemmän tietoa veneelle asetetuista rajoituksista. Yksityiskohtaisemmat rajoitukset on esitetty Omistajan käsikirjassa, joka tulee toimittaa veneen mukana. 

VTT-sertifiointikilpi on laajasti käytössä

VTT Expert Services Oy varmistaa Finasin akkreditoimana ilmoitettuna laitoksena vaatimusten täyttymisen tarkastamalla veneitä huvivenedirektiivin mukaisesti. Lisäksi myönnämme tarkastamillemme veneille VTT-sertifiointikilven.

VTT on tyyppitarkastanut jo noin 500 venemallia. Asiakaskuntaamme kuuluu noin 100 venealan yritystä pääosin kotimaasta. VTT myöntää tyyppitarkastettuihin venemalleihin VTT-sertifiointikilven, joka osoittaa että venemallin ja mahdollisesti tuotannon on tarkastanut puolueeton asiantuntija. Kilpiä on toimitettu valmistajille jo 200 000 kpl. Lukumäärä osoittaa, että suurin osa Suomessa valmistettavista huviveneistä on VTT:n sertifioimia.

Huvivenetarkastuksien lisäksi VTT Expert Services Oy tarkastaa myös työveneitä ja tarjoaa muita veneteknisiä asiantuntijapalveluita.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00