Sign In

Rakennusten energiamääräykset kiristyvät – oletko valmis?

1.3.2012

​Rakennusten uudet energiatehokkuusmääräykset ja -ohjeet tulevat voimaan 1.7.2012. Rakennuksen määräystenmukaisuuden varmistaminen ja osoittaminen edellyttää entistä yksityiskohtaisempaa energiatehokkuuden hallintaa ja suorituskyvyn osoittamista. Energiatehokkuuden edelläkävijöille on luvassa kilpailuetua kiristyvillä markkinoilla, sillä jatkossa mennään lähes nollaenergiatasolle.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta eli Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D3 valmistui viime vuoden keväällä. Rakentamismääräyskokoelman uudistettavana oleva osa D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta ei ole vielä valmistunut. Lisäksi uusi rakennusten energiatodistusasetus on valmisteilla.

Sähkölämmitykseen huomattavat kiristykset

Voimaantulevat määräykset kiristävät uudisrakennusten energiatehokkuusvaatimuksia keskimäärin 20 %:lla. Samalla siirrytään kokonaisenergiamalliin ja käytetyn energiamuo-don huomioonottamiseen kertoimia käyttäen, esim. sähkö 1,7 ja kaukolämpö 0,7. Nämä vaikuttavat vaatimuksena olevan E-luvun laskentaan.

Tehtyjen selvitysten mukaan uudet määräykset eivät juurikaan vaikuta tuleviin kaukolämpö- ja maalämpötaloihin. Sähkölämmitteisissä rakennuksissa tarvitaan huomattavia pienennyksiä vaipparakenteiden lämpöhäviöihin ja parannuksia ilmanvaihdon lämmöntaiteenottoon, mahdollisesti myös rakennuksen omaa energiantuotantoa.

Uusia vaatimuksia kesäajan huonelämpötilalle

Rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen lisäksi uudet määräykset tuovat vaatimuksia kesäajan huonelämpötilan hallintaan. Tilat eivät saa lämmetä haitallisesti. Rajat on asetettu kesä-elokuun välisen ajan huonelämpötilan vaihteluille.

Muissa kuin pientaloissa tämän täyttyminen on osoitettava dynaamisen laskentatyökalun avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ikkunoiden auringonsuojausta on parannettava aiemmasta ja/tai on käytettävä koneellista viilennystä.

Meiltä ratkaisut kiristyviin määräyksiin

Kiristyvät määräykset asettavat uusia vaatimuksia rakennusten energiatehokkaalle suunnittelulle ja toteutukselle. 

VTT Expert Services Oy tarjoaa laaja-alaisia asiantuntijapalveluita rakennushankkeen kokonaisuuteen ja sen eri osiin ja osapuolille. Voimme esimerkiksi etsiä energialaskelmien ja lämpötilasimulointien avulla kustannustehokkaat ratkaisut, joilla uudet määräykset täytetään tai päästään jopa nollaenergiatasolle ja parhaaseen S1-luokan sisäilmastoon.

Lue lisää rakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä palveluistamme

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00