Sign In

Vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset testataan ja hyväksytään - jatkossa varmistetaan myös tuotannon laatu

12.12.2012

​​​

​Vaarallisten aineiden (VAK) kuljettaminen maantie-, rautatie-, meri- tai ilmaliikenteessä edellyttää pakkauksia, jotka on asianmukaisesti testattu, merkitty ja hyväksytty.


Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) määrittelee vaaralliseksi aineen, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Tarkista onko kuljettamasi, valmistamasi tai pakkaamasi aine vaarallinen vaarallisten aineiden hausta.

Vaarallisten aineiden pakkausten testaus ja UN-hyväksyntä

Kaikkien vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettyjen pakkausten pitää olla VAK-tarkastuslaitoksen UN-hyväksymiä (tyyppihyväksyntä). Tavallisimpia VAK-pakkauksia ovat tynnyrit, kanisterit, laatikot, säkit, erilaiset yhdistetyt pakkaukset, peltipakkaukset ja IBC-pakkaukset. Käytännössä esim. voimakkaan pesuaineen 0,5 litran pullo ja tuhansien litrojen kuljettamiseen tarkoitettu polttoainesäiliö ovat kumpikin vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettuja pakkauksia.

UN-hyväksyntä myönnetään testauksen perusteella. Testauksen laajuus ja vaativuus riippuu siitä mihin pakkausryhmään testattava pakkaus kuuluu.

”Testauksella varmistetaan esimerkiksi se että pakkaus kestää ympäristön aiheuttamat vaikutukset kuten iskut, tärinän, lämmön ja kosteuden. Samalla tarkistetaan, ettei sisältö pääse vuotamaan ja ettei pakkauksen materiaali reagoi kuljetettavan aineen kanssa ei toivotusti,” kertoo VTT Expert Services Oy:n tiimipäällikkö Riku Vuorinen.

Jatkuva laadunvarmistus varmistaa pakkausten turvallisuutta


UN-hyväksyntiin tulee vuonna 2012 muutoksia kun Tukesin ja asetusten asettamien ohjeiden mukaan aloitetaan mm. jatkuva laadunvalvonta.

Jatkossa UN-hyväksynnän saaminen edellyttää testauksen lisäksi pakkausten valmistuksen ja kunnostuksen laadunvarmistusta. Käytännössä tämä tarkoittaa että kertaluontoisen testauksen lisäksi VAK-tarkastuslaitos seuraa vuosittain mm. sitä valmistetaanko pakkauksia hyväksynnän mukaisesti.

”Hyväksyntädokumenteista tulee samalla julkisia. Jatkossa jokainen voi halutessaan tarkistaa osoitteestawww.vttexpertservic​es.fi onko esim. pakkauksen valmistaja hankkinut tuotteelleen UN-hyväksynnän. Tämä lisää hyväksyntien läpinäkyvyyttä ja asettaa alan toimijat tasavertaiseen asemaan. Näkymällä hyväksyntälistalla VTT Expert Services Oy:n verkkosivuilla yritykset saavat lisäksi positiivista näkyvyyttä, joka kertoo heillä olevan asioiden kunnossa,” summaa Vuorinen.

UN-hyväksyntien voimassaoloaika muuttuu ja vanhat hyväksynnät mitätöidään

Muutoksen myötä hyväksyntien voimassaoloaika muuttuu ollen jatkossa viisi vuotta. Viiden vuoden jälkeen, jos tuote on edelleen hyväksynnän mukainen ja jatkuvasta laadunvalvonnasta on huolehdittu, hyväksyntä päivitetään.

Kaikki vanhat UN-hyväksynnät pitää päivittää uusien ohjeiden mukaisesti. Vanhat Tukesin ja VTT:n myöntämät hyväksynnät kumotaan portaittain 1.7.2013 mennessä.

VTT Expert Services Oy:n VAK-tarkastuslaitospalvelut

VTT Expert Services Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus- ja hyväksyntälaitos eli VAK-tarkastuslaitos. Palveluitamme ovat mm. vaarallisten aineiden kuljetuspakkausten testaus ja UN-hyväksynnät, laadunvarmistus sekä määräaikaistarkastukset.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00