Sign In

Akkreditointi laajentui puulämmitteisten saunankiukaiden testaukseen - Kiuastestaus johtaa nyt CE-merkintäoikeut

7.11.2011

​​

​VTT Expert Services Oy toimii rakennustuotedirektiivin mukaisena ilmoitettuna laitoksena (NB 0809) varaaville tulisijoille ja puukamiinoille. Toiminta on ollut akkreditoitua teholtaan alle 300 kW:n lämmityskattiloiden testaamiseen. Nyt VTT Expert Services Oy on saanut FINAS-akkreditointipalvelun myöntävän pätevyyden myös puulämmitteisten kiukaiden testaustoiminnalle (T001 1.19 Pienp​olton laitteet).


Rakennustuotedirektiivin harmonisoidut standardit edellyttävät testauksen suorittajalta ilmoitetun laitoksen statusta. Suomessa ilmoituksen EU:hun tekee Ympäristöministeriö ja edellytyksenä on testauslaitoksen akkreditointi eli pätevyyden osoittaminen.

Kiuastestaus johtaa CE-merkintäoikeuteen

VTT Expert Services Oy:n kiuastestaus johtaa CE-merkintäoikeuteen. Merkintä muuttuu pakolliseksi kun rakennustuoteasetus tulee voimaan heinäkuussa 2013.

Puulämmitteisille kiukaille oma standardi

Puulämmitteisille kiukaiden standardi EN15821 on ns. harmonisoitu standardi, joka kuuluu rakennustuotedirektiivin alaisuuteen. VTT Expert Services Oy:n tuotepäällikkö Heikki Oravainen johti standardin valmistelutyötä. Suomalaisen teollisuuden aloitteesta ja myötävaikutuksella tehty valmistelutyö tehtiin kansainvälisenä yhteistyönä.

Mitä akkreditointi tarkoittaa? 

Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimielimen pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoinnin hakeminen on vapaaehtoista ja hakija voi itse määritellä toiminta-alueen, jolle akkreditointia hakee.

Kansallisena akkreditointielimenä toimii mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö eli FINAS-akkreditointipalvelu.

Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyttävät yhä useammin, että testauksen, tarkastuksen, kalibroinnin, sertifioinnin ja ympäristötodennuksen tuloksista annettu todistus tai raportti on luotettavaksi osoitettu.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00