Sign In

VTT Expert Services Oy rautatiealan riippumattomaksi turvallisuusarviointilaitokseksi

23.9.2011

​Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) nimesi VTT Expert Services Oy:n toimimaan rautatiealan riippumattomana turvallisuusarvioinnista vastaavana laitoksena (ISA). Toimimme jatkossa ISA:na infrastuktuurin, energian ja saavutettavuuden alueilla.

Turvallisuus on kaiken lähtökohta

Rautatiedirektiivi edellyttää, että rautatiealan hankkeiden lopputuloksen turvallisuutta arvioi riippumaton taho, ISA. Sen tehtävänä on varmistaa, että menettelyt turvallisuuden ja vaarojen arviointiin ovat riittäviä ja niitä sovelletaan oikein.

ISA arvioi hanketta yhteisen turvallisuusmenetelmäasetuksen (YTM, Common Safety methods, CSM) mukaisesti. YTM on riskienhallinta-asetus, jossa määritellään eurooppalaista rautatiesektorin riskienhallintaa, ja joka tulee olemaan osa käyttöönottolupaprosessia. Sen tavoitteena on varmistaa, että rautatiejärjestelmässä tehtävät muutokset eivät heikennä sen turvallisuutta. YTM koskee 1.7.2012 alkaen kaikkia rautatiejärjestelmää koskevia teknisiä, toiminnallisia tai organisatorisia merkittäviä muutoksia. YTM koskee kaikkia rautatiesektorin toimijoita.

Arvioiva laitos osallistuu hankkeeseen alusta alkaen ja on mukana käyttöönottolupaan asti. ISA arvioi hankkeen riskienhallintaa ja kirjoittaa turvallisuuden arviointikertomuksen, joka on edellytys käyttöönottolupaan. Turvallisuuden arviointikertomus liitetään käyttöönottolupahakemukseen ja toimitetaan asiaa valvovalle viranomaiselle (Trafi).

VTT Expert Services Oy:llä on laaja-alainen asiantuntemus, joka tukee erilaisten riskien tunnistamisessa. Olemme toimineet myös muilla aloilla turvallisuuskriittisten järjestelmien arvioinneissa.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00