Sign In

Väärennetyt elektroniikkakomponentit ovat yhä kasva riski

26.9.2011

​​​

​Väärennetyt komponentit ovat yhä kasvava riski elektroniikkatuotteiden laadulle. Väärennetyjen komponenttien vuoksi tuotteen elinikä voi jäädä odotettua lyhyemmäksi. Ääritilanteessa tuote voi muuttua jopa käyttäjälleen vaaralliseksi.

Komponenttiväärentäjiä houkuttelevat komponenttipula, tuotannon loppuminen tai esim. korkea hinta. Väärennökset eivät kuitenkaan rajoitu vain hintaviin kapean erikoisalan komponentteihin. Myös edullisia komponentteja väärennetään, sillä kehityksen kärjessä olevien kalliiden komponenttien väärentäminen on teknologiasyistä hankalaa. Lisäksi niiden väärentämisen estämiseksi kehitetyt tunnistusmenetelmät aiheuttavat sen, että vain harvoilla väärentäjillä on mahdollisuus väärentää näitä komponentteja.

Väärennetty komponentti voi olla käytetty, kopioitu tai uudelleen merkitty

Komponenttiväärennös on tapahtunut mm. kun:

 • Käytettyä tai vahingoittunutta komponenttia myydään aitona hyvänä komponenttina 
 • Komponentti on merkitty uudelleen esimerkiksi version, taajuuden tai päivämäärän osalta 
 • Komponentti on kopioitua luvattomasti 
 • Komponentissa on ulkoisesti oikeanlainen kotelo, mutta itse piiri puuttuu tai on väärä 

Aikataulupaine ja saatavuus ovat merkittävimmät syyt komponenttiväärennöksiin

Merkittävimmät syyt väärennettyjen komponenttien päätymiselle elektroniikkalitteiden tuotantoon​ ovat:

 • Erikoiskomponenttien rajoitettu saatavuus tai yleinen komponenttipula 
 • Käytetään tuotannosta poisjääneitä komponentteja (tämä on ongelma varsinkin pitkäikäikäisillä tuotteilla) 
 • Käytetään yhtä komponenttitoimittajaa, jolla on pitkät toimitusajat 
 • Kiire tuotteen markkinoille lanseeraamisessa 
 • Alihankkija käyttää harmaita markkinoita asiakkaan aikatauluvaatimuksiin vastaamiseksi 
 • Tuotanto siirtyy ulkomaille ja alihankkijoiden valvonta heikkenee 

Väärennyksen tunnistaminen on vaikeaa

Tyypillisesti väärennetty komponentti on oikeassa kotelossa, mutta se on uudelleen merkitty vastaamaan haluttua komponenttia. Tällaisissa tapauksissa alkuperäiset merkinnät on hiottu pois ja komponentti on pinnoitettu ja merkitty uudelleen.

Komponentin uudelleen pinnoituksen osalta väärennökset ovat muuttuneet paremmiksi ja siksi niiden havaitseminen on vaikeaa. Myös komponentin jalat voidaan uudelleen pinnoittaa. Lisäksi väärennyksiä sekoitetaan oikeiden komponenttien joukkoon niiden havaitsemisen vaikeuttamiseksi.

Nopea visuaalinen tarkastus ilman mikroskooppia ei yleensä paljasta väärennettyjä komponentteja. Usein jalkojen määrä täsmää ja fyysisiltä mitoiltaan komponentit ovat oikean kokoisia. Myös komponenttien mukana mahdollisesti oleva sertifikaatti on helppo väärentää.

Elektroniikkakomponenttien tarkastus on avainasemassa

Turvallisin tapa välttää väärennöksiä on ostaa komponentit suoraan niiden valmistajalta tai valmistajan valtuuttamalta jakelijalta. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Silloin komponenteille tehtävien tarkastusten merkitys kasvaa.

Tarkastukset koostuvat tyypillisesti ulkoisesta visuaalisesta tarkastuksesta stereomikroskoopilla, avatun komponentin tarkastuksesta metallimikroskoopilla, testeistä liuottimilla merkintöjen pysyvyydestä ja mahdollisen uudelleen pinnoituksen havaitsemiseksi. Lisäksi muovien ja jalkojen/pallojen pinnoitteita selvitetään esim. kemiallisilla analyyseilla. Paljon mainostettu menetelmä on myös komponenttien röntgen tutkimus, mutta yksinään tämä menetelmä ei riitä, koska sillä ei havaita uudelleen pinnoitusta.

VTT Expert Services Oy apuna komponenttien tutkimisessa

Autamme epäilyttävien komponenttien tutkimisessa:

 • Laatimalla tarkastusohjelman näytekokoineen 
 • Tutkimalla 
  • Dokumentaation (vastaavatko dokumentit toimitettuja komponentteja) 
  • Pakkaukset (ulkoiset pakkaukset, kosteusindikaattorit, putket, tarjottimet ja kelat) 
  • Komponentit (ulkonäkö, materiaalianalyysit ja sisäinen rakenne) 
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00