Sign In

Sisäilmaongelmasta heti eroon

23.9.2011

​Sisäilmaongelmat vaikuttavat kiinteistön käyttäjien kokemukseen kiinteistöstä. Ne heikentävät viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja työtehokkuutta ja voivat laskea kiinteistön arvoa. Selvittämätön sisäilmaongelma aiheuttaa kiinteistön pitäjälle paljon työtä niin kauan kuin ongelma ilmenee. Sisäilmaongelma on parasta ratkaista tehokkaasti heti sen ilmetessä.


Ongelman selvittämisessä on tärkeää, että tilanne arvioidaan kokonaisvaltaisesti sisältäen mm. rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden, ilmanvaihdon toimivuuden ja puhtauden sekä rakennusmateriaalien päästöjen selvityksen. VTT Expert Services Oy tarjoaa kuhunkin kohteeseen räätälöityjä asiantuntijapalveluita, joissa huomioidaan kaikki edellä mainitut tekijät, kohteen tarpeet huomioiden.

Käytännössä sisäilman epäpuhtauksien lähteet selvitetään suunnitelmien tarkastuksen, rakenteiden avausten, kohteessa tehtävien mittausten sekä näytteille tehtävien laboratoriomääritysten avulla. Kohteessa ja laboratoriossa tehtävät tutkimukset voivat olla esimerkiksi kosteusmittauksia, sisäilman ja materiaalien emissiomittauksia, mikrobimäärityksiä, lahomäärityksiä, vaipan tiiveysmittauksia, olosuhteiden seurantaa, tilan käyttäjien oireiden tilastollista tarkastelua, ilmanvaihtoteknisiä tarkastuksia ja mittauksia, pöly- ja hiukkasmittauksia ja lämpökuvauksia.

Miten tulkita tuloksia?

Sisäilmaongelman selvityksessä on ensiarvoisen tärkeää, että mittaukset suoritetaan oikeilla menetelmillä ja tulokset tulkitaan oikein. Asiantuntijoidemme avulla selvität millainen ongelma kohteessa todella on ja miten asiaa tulisi viedä eteenpäin. Raportointimme on selkeää ja sen pohjalta on hyvä tehdä oikeaan osuvia jatkopäätöksiä. Kosteus- ja sisäilmaselvityksissä määrittelemme asiakkaalle tarvittaessa myös korjausperiaatteet varsinaisen korjaussuunnittelun tueksi.

Uusi sisäilmaosaaja apunasi

Helena Järnström aloitti 1.8.2011 työskentelyn erityisasiantuntijana ja vastaa rakennusmateriaalien emissiot ja sisäilma palvelutuotteesta. Järnström väitteli 2008 aiheesta ”Sisäilman laatu ja rakenteiden emissiot uusissa asuinrakennuksissa”.

Tutustu väitöskirjaan: Sisäilman laatu ja rakenteiden emissiot uusissa asuinrakennuksissa​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00