Sign In

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi – varmista tuotteesi pysyminen markkinoilla

15.6.2011

​Rakennustuotteen CE-merkintä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkuvuuden Euroopan talousalueella. Tällä hetkellä CE-merkintä on Suomessa pakollinen vain muutamissa rakennustuotteissa. Tähän tulee kuitenkin muutos, kun rakennustuoteasetus tulee kaikissa jäsenmaissa voimaan heinäkuussa 2013. Muutos asettaa suomalaisetkin valmistajat haasteen eteen. Ilman CE-merkintää rakennustuotteilla ei ole asiaa markkinoille.

Asetus yhdenmukaistaa CE-merkin aseman

Euroopan komission esityksen mukaan 20 vuotta vanhan rakennustuotedirektiivin korvaa rakennustuoteasetus, joka tulee voimaan heinäkuussa 2013. ”Kansallista toimeenpanoa ei siis enää tarvita, mikä tarkoittaa CE-merkinnän muuttumista rakennustuotteissa automaattisesti pakolliseksi kaikissa jäsenmaissa” toteaa hallitussihteeri Kirsi Martinkauppi Ympäristöministeriöstä.

”Jos tuotteelle on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai ETA, on valmistajan lähtökohtaisesti hankittava CE-merkintä. Näin on myös siinä tapauksessa että tuotetta myydään esim. vain Suomessa” jatkaa Martinkauppi.

Muutoksella halutaan yhdenmukaistaa CE-merkinnän asemaa, sillä nykyinen direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan vaihtelevasti ympäri Eurooppaa. Samalla halutaan tehostaa rakennustuotteiden kaupan esteiden poistumista Euroopan talousalueella.

Pienille yrityksille rajatusti kevennettyjä menettelyjä

Suomen rakennustuotevalmistajista 85 % on alle 10 henkilön yrityksiä. ”Pienillä yrityksillä muutos saattaa aiheuttaa tarpeettomiakin lisäkustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Suomi on ollut tästä luonnollisesti erityisen huolissaan” kertoo Kirsi Martinkauppi.

Joitakin helpotuksia mikroyrityksille (alle 10 henkilön yritykset) on kuitenkin luvassa. ”Artiklassa 37 annetaan tällaisille yrityksille helpotuksia. Ne koskevat kuitenkin vain osaa rakennustuotteista. Ulkopuolelle rajautuvat tuotteet, jotka voivat aiheuttaa merkittävää uhkaa terveydelle ja turvallisuudelle esim. kantavat rakenteet”, jatkaa Martinkauppi.

Käytännössä helpotukset koskevat mikroyrityksissä osaa rakennustuotteista, jotka kuuluvat vaatimuksenmukaisuusluokkiin 3 tai 4. Näissä tapauksissa CE-merkintäprosessia helpottavat kevennetyt menettelyt, esim. testausta tai tehtaan laadunvalvontaa voidaan vähentää. Pienten yritysten helpotus koskee lisäksi osaa rakennustuotteista, jotka eivät ole sarjatuotannossa ja ovat esim. pitkälle räätälöitäviä tuotteita. Tuolloin helpotuksia tulee myös luokkien 1 tai 1+ tuotteille. Vaatimuksenmukaisuus voidaan näiden ehtojen täyttyessä osoittaa teknisellä dokumentaatiolla.

Rakennuskohteiden kansallisissa vaatimuksissa on eroja

Asetuksen voimaan tulon jälkeenkin jäsenmaiden kansallisissa, rakennuskohdetta koskevissa ominaisuuksissa on maakohtaisia eroja. Harmonisoiduissa tuotestandardeissa ja ETAssa esitettyjä ominaisuuksia ja niiden suoritustasoja ei edellytetä kokonaisuudessaan kaikissa maissa. Esim. Italiassa ei olla kiinnostuneita tuotteen pakkasen kestävyydestä, kun Suomessa taas ollaan.  Vastaavasti Italiassa vaaditaan monilta rakennustuotteilta maanjäristyskestävyyttä ja Suomessa ei.

”On tärkeää huolehtia siitä että rakennustuote vastaa kohdemarkkinoiden ja rakennuskohteen vaatimuksia. Tämä tarkoittaa että testataan oikeita asioita ja tunnetaan perusteellisesti standardien ja ETA-hyväksyntöjen soveltuvat maakohtaiset ominaisuudet” toteaa arviointipäällikkö Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy:stä.

”Standardit myös kehittyvät ja joihinkin on tulossa selkeästi tiukempia suoritustasoja. Esim. savupiippujen testausmenetelmävaatimukset ovat kasvaneet. Voi myös käydä niin, että standardin vaatimukset laskevat. Näin on käymässä esim. ikkunoille, joilta ei enää jatkossa vaadita jatkuvaa laadunvalvontaa. Tällaiset muutokset pitää ennakoida ajoissa, jotta ne voidaan huomioida kustannustehokkaasti. Olemme asiakkaiden apuna myös näissä asioissa” jatkaa Rautiainen.

Asiantuntija auttaa tehokkaasti läpi CE-merkintäprosessin

VTT Expert Services Oy on ilmoitettu laitos, joka auttaa kaikissa CE-merkintään liittyvissä kysymyksissä. Palveluihin kuuluvat mm. tyyppitestit, alkutarkastukset, jatkuva laadunvalvonta sekä vaatimuksenmukaisuustodistusten laadinta (EC certificate of conformity ja EY certificate of factory production control).

”Lisäksi laadimme ETA-hyväksyntöjä sekä uusia erillishyväksyntäohjeita tuotteille tai järjestelmille, joilla sellaisia ei vielä ole” täsmentää Rautiainen ja jatkaa. ”Autamme asiakkaan tehokkaasti läpi CE-merkintäprosessin. Varmistamme ettei turhaa työtä tehdä ja että tuotetta on testattu ja arvioitu riittävästi kohdemarkkina-alueen vaatimusten mukaan”.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00