Sign In

Sisäilmasto on tärkeä osa energiatehokkuutta

14.2.2011

​Vietämme noin 90 % ajastamme sisätiloissa. Rakennusten sisäilmasto on siis tärkein ympäristömme. Siksi hyvän sisäilmaston pitää olla yksi rakentamisen tärkeimpiä tavoitteita. Hyvä sisäilmasto ei tarkoita huonoa energiatehokkuutta. Se on saavutettavissa myös energiatehokkailla ratkaisuilla.


Sisäilmaston lopulliseen laatuun vaikuttavat mm. lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, rakennustekniikka, rakennustöiden suorittaminen ja käytetyt materiaalit sekä rakennuksen käyttö ja kunnossapito.

Energiatehokkuuteen ja sisäilmastoon vaikutetaan parhaiten jo rakentamisen ja peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa. Tällöin on hyvä asettaa järkevät energiatehokkuuden ja sisäilmaston tavoitteet: kokonaisenergiankulutukselle, lämmitysenergiankulutukselle ja vedenkulutukselle sekä lämpöoloille, ilman laadulle, ääniolosuhteille, valaistukselle, rakennustöiden puhtauden ja kosteuden hallinnalle, rakennusmateriaalien päästöille sekä ilmanvaihtojärjestelmän ja -tuotteiden puhtaudelle. Tavoitteiden toteutumista pitää myös seurata rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. Näin varmistetaan, että suunnitteluratkaisut ja käytännön toteutus vastaavat asetettuja tavoitteita.

Viihtyisät lämpöolot energiatehokkaasti

Matalaenergiatalojen lämpöolojen hallintaan kannattaa kiinnittää huomiota jo rakentamisen ja peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa. Toimivassa ratkaisussa hyvä energiatehokkuus ja viihtyisät lämpöolot kulkevat käsi kädessä. Energiatehokkaan rakennuksen suunnittelussa pyritään minimoimaan myös jäähdytystarvetta. 

Tyypillisimmin käytetyt ratkaisut, kuten auringonsuojalasit sekä ikkunoiden järkevä koko ja sijoittelu, tukevat myös viihtyisien lämpöolojen saavuttamista. Toimiva ratkaisu on myös ilmanvaihtolämmitys, jota voidaan kesäaikana käyttää viilennykseen. Lämmityskaudella energiatehokas talo on lämpöolojen puolesta askel parempaan suuntaan, sillä rakennuksen tiivis vaippa ehkäisee vetoisuutta.

Hyvä energiatehokkuus ei tarkoita myönnytyksiä sisäilmaston laadussa. Vaikka energiankulutus kasvaisi, voi energiatehokkuus jopa parantua, jos sisäilmasto samalla paranee. Rakennusten energiatehokkuus onkin sisäilmaston laadun ja energiankulutuksen suhde.

Kattava palveluvalikoima energiatehokkuuden hallintaan

VTT Expert Services Oy tarjoaa palveluita rakennushankkeen kokonaisuuden ja eri osien hallintaan energiatehokkuuden ja sisäilmaston kannalta. Asiantuntijan avulla voidaan varmistua rakennuksen toimivuudesta tavoitteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00