Sign In

Rakennuskoneala kutoo verkkojaan yhteen

9.12.2010

​Enemmän yhteispeliä, parempaa tuottavuutta ja vankan pohjan luominen alan kehityksen tueksi. Siinä kolme esimerkkiä päämääristä, joita kohti monisäikeinen rakennuskoneala pyrkii. Urakan ensimmäisessä vaiheessa hihansa kääri myös VTT Expert Services Oy.


Rakennuskoneiden määrä on lisääntynyt huomattavasti työmailla ja rakennuskoneala on kasvanut viime vuosina rakentamista enemmän. Myös rakennuskoneiden vuokraustoiminta on kasvanut suureksi liiketoiminnaksi. Rakennuskoneala ei kuitenkaan ole kovin yhtenäinen eikä sitä ole käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Verkostomainen ja monimutkainen rakennuskoneala muodostuu rakentamisessa käytettävien koneiden, laitteiden ja kaluston käytöstä, omistuksesta ja vuokrauksesta. Mukaan lasketaan myös koneiden myynti ja maahantuonti sekä koneiden valmistus, huolto ja korjaus.

Alan eri toimijat kävivät parin vuoden ajan yhteistä keskustelua alan ominaispiirteistä ja ongelmista. Keskusteluja oli mukana viemässä eteenpäin Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen johtaja, asiamies Heikki Ojanperä, joka kertoo keskusteluissa nousseen esille useita kehityshaasteita. Esimerkiksi koneteknologiaa ei hyödynnetä tarpeeksi, sisäinen tehokkuus on heikkoa eikä markkinoiden muutoksia pystytä kunnolla ennakoimaan.

”Rakentaminen on tällä hetkellä joltain osin tehotonta. Sitä voitaisiin parantaa mm. koneistusta ja automaatioastetta kasvattamalla. Näin lisätään tuottavuutta ja myös työviihtyvyyttä, kun työmaiden systematiikkaa saadaan lisättyä”, Ojanperä pohtii.

Miten nielaistaan elefantti?

Isoa haastevyyhteä lähdettiin purkamaan hankkeella, jonka päätavoitteina oli määritellä rakennuskoneala, luoda koneiden käytön ennakointimenetelmä tulevaisuuden arviointiin ja löytää alan kehittämisen painopisteet.

VTT Expert Services Oy sai Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistys ry:ltä sekä Rakennuskonepäälliköt ry:ltä toimeksiannon määritellä rakennuskoneala ja luoda ennakointimenettely alalle. Raporttia laatimassa ollut erikoistutkija Markku Riihimäki kertoo työn olleen haastava.

”Ongelmia aiheutti ylipäänsä alan laajuus ja epäyhtenäisyys, minkä vuoksi alan tilastotekninen määrittely oli paikoin vaikeaa, ellei mahdotonta. Aihetta oli siksi lähestyttävä myös toiselta suunnalta eli alan osuutena rakennuskustannuksista”, Riihimäki toteaa.

Työn tilaajat olivat tyytyväisiä hankkeen antiin, jonka pohjalta voidaan nyt lähteä rakentamaan jatkoa.

”Raportin sisältö vastasi tarpeitamme. VTT antoi hankkeessa näyttöä hyvin toimineesta matriisimaisesta osaamisen kokoamisesta. VTT:llä on paljon potentiaalia esimerkiksi siinä, että he pystyvät tuomaan rakennusalalle ajatuksia ja osaamista myös muilta toimialoilta. Tätä haluaisimme hyödyntää myös jatkossa”, Ojanperä sanoo.

”Nyt kun kokonaisuus on määritelty, täytyy vain tarttua sen yksittäisiin palikoihin kiinni ja lähteä työstämään niistä tärkeimpiä eteenpäin. Alan kehittämisen hyödyt ovat ilmeisiä ja ne tuntuvat toimijoiden kukkaroissa, joten kehityshaluja löytyy varmasti”, toteaa Ojanperä luottavaisena.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00