Sign In

VTT Expert Services Oy sai FINAS:in akkreditoiman pätevyyden veneiden tarkastustoiminnalle

8.10.2010

​Veneiden tarkastustoimintaa on tehty VTT:llä jo vuodesta 1982. Tuolloin voimassa olivat Pohjoismaisen venenormiston säännöt (NBS) huvi- ja työveneille. Vuonna 1996 tuli voimaan EU:n Huvivenedirektiivi, joka kattaa 2,5 – 24 m huviveneet. Tästä lähtien VTT:llä on ollut Ilmoitetun laitoksen status toimia tarkastuslaitoksena. Viime vuosina Ilmoitettujen laitosten pätevyysvaatimukset ovat tiukentuneet. Käytännössä tämä on tarkoittanut akkreditointipätevyyden vaatimista.


Nyt myös VTT Expert Services Oy:n ”Vene-ilmoitettu laitos” on saanutFINASin akkreditoiman pätevyyden veneiden tarkastustoiminnalle. Saimme akkreditoinnin EU:ssa ensimmäisten venealan ilmoitettujen laitosten joukossa.

VTT Expert Services Oy:n ”Vene-ilmoitetulla laitoksel​la” (no. 0537) on pätevyydet suorittaa kaikkia direktiivin edellyttämiä tarkastustehtäviä kuten veneiden, venevarusteiden, vesiskootterien, veneiden melupäästöjen, venemoottoreiden pakokaasupäästöjen, venetuotannon ja venevalmistajan laatujärjestelmän tarkastuksia.

Asiakaskuntaamme kuuluu yli 100 venealan yritystä pääasiallisesti Suomessa. VTT Expert Services Oy:llä on sertifiointikilpi, joka voidaan kiinnittää tuotannossa oleviin tyyppitarkastettuihin veneisiin.

VTT Expert Services Oy osallistuu myös aktiivisesti venealan standardisointityöskentelyyn sekä Ilmoitettujen laitosten yhteistyöelimiin.

Huvivenetarkastuksien lisäksi VTT Expert Services Oy tekee työveneiden tarkastuksia Trafi:n Ammattiveneohjeiston mukaan. Trafi vaatii tarkastuslaitokselta venealan ilmoitetun laitoksen statuksen.

Mitä akkreditointi tarkoittaa?


Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimielimen pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoinnin hakeminen on vapaaehtoista ja hakija voi itse määritellä toiminta-alueen, jolle akkreditointia hakee.

Kansallisena akkreditointielimenä toimii mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö eli FINAS-akkreditointipalvelu.

Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyttävät yhä useammin, että testauksen, tarkastuksen, kalibroinnin, sertifioinnin ja ympäristötodennuksen tuloksista annettu todistus tai raportti on luotettavaksi osoitettu.

Akkreditointi ei ole pätevöittämistä, hyväksymistä tai luvan antoa, mutta akkreditointia hyödyntävät tahot, kuten elinkeinoelämä tai julkinen hallinto, voivat asettaa akkreditoinnin toimielimen hyväksymisen ehdoksi. EMAS-todentajiille akkreditointi on toiminnan edellytys. Akkreditointi on toimielimelle kilpailuetu, jonka avulla se voi osoittaa puolueettomasti todetun pätevyytensä ja tulostensa luotettavuuden.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00