Sign In

Ennakoimalla ykköseksi

22.9.2010

​Kuinka paljon pystyn myymään tuotettani ensi vuonna? Mitä uutta merkittävää toimintaympäristössäni tapahtuu? Vastaukset näihin kysymyksiin sisältävät kullanarvoista tietoa yrityksille. Ennakointitieto tukee vahvasti päätöksentekoa.


VTT Expert Services Oy ennakoi rakennusalan markkinoiden kehitystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kansainvälisen ja Suomen talouden seuranta ja näistä johdettuna suhdanteiden vaikutus investointitoimialoihin, kuten rakentamiseen, on ennakoinnin ydintä VTT:llä.

"Talouden, rakentamisen ja rakennustuoteteollisuuden keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen on ennusteiden ja toimialaraporttien keskeinen lähtökohta", toteaa ennakoinnin johtava tutkija Erkki Lehtinen.

Toimialojen ja kotitalouksien tarpeet ratkaisevat rakentamistarpeet ja rakentamisen taloudelliset edellytykset.

Parempia päätöksiä

VTT tuottaa rakentamisen markkinainformaatiota ja toimintaympäristön suhdannetietoa sekä laskee ja ennakoi kysynnän muutoksia teollisuudelle, julkiselle sektorille ja alan toimijoille päätöksentekoa varten.

”Palvelumme tukevat toiminnansuunnittelua, kuten vuosibudjetointia, strategian laadintaa, tuotekehitysvalintoja tai markkinoinnin suuntaamista. Tarkimmillaan tiedot auttavat myös tuotannollisen toiminnan ohjauksessa ja mitoituksessa”, Lehtinen summaa.

Keskeistä toimintaa on tuote-ennusteiden laadinta ennakointimalleilla. Mallien avulla voidaan laskea esimerkiksi, kuinka suuri tarkasteltavan toiminnan tai tuotteen kysyntä on ollut viime vuosina, mikä se on ensi vuonna tai miten kysyntäpotentiaali jatkossa kehittyy

Ennakointiin liittyvä VTT:n palvelutarjonta sisältää seuraavat kokonaisuudet:

  • toimintaympäristön seuranta 
  • rakentamisen määrä ja sen ennakointi 
  • rakennustuotteiden, -osien tai materiaalien markkinat ja ennakointi 
  • suhdannebarometrit toimialoittain tai maantieteellisillä alueilla. 

Tuote-ennakointia jo 40 vuotta

Ennakointimallien kehittäminen VTT:llä alkoi yli 40 vuotta sitten betoniteräksen ja sementin käytön määrittämisellä. Ensimmäisiä asiakkaita olivat betoniterästeollisuuden yritykset. Pisin yhtäjaksoinen historia ennakointiyhteistyöllä on ollut Celsa Steel Servicen ja Ovakon sekä niiden edeltäjien kanssa - yhteistyö on jatkunut jo neljäkymmentä vuotta

VTT on saavuttanut osaamisellaan laajan luottamuksen rakentamisen ennakoinnissa ja toimii puolueettomana asiantuntijatahona arvioitaessa suhdannetilannetta sekä sen vaikutuksia rakentamiseen ja tuoteteollisuuteen.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00