Sign In

Energiamääräykset muuttuvat - haasteita rakentajille

24.9.2010

​Rakennusten energiamääräykset kiristyvät merkittävästi lähivuosina. Rakennuksen määräystenmukaisuuden varmistaminen ja osoittaminen edellyttää entistä yksityiskohtaisempaa energiatehokkuuden hallintaa ja suorituskyvyn osoittamista. Energiatehokkuuden edelläkävijöille on luvassa kilpailuetua kiristyvillä markkinoilla.


Rakennusten energiankulutus on noin 40 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta ja vastaa noin 30 % kasvihuonekaasupäästöistä. Keski- ja Etelä-Euroopassa osuudet ovat samaa luokkaa ja näin ollen olennaisia ilmastonmuutoksen kannalta.

EU:n Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uusittiin keväällä. Direktiivi ohjaa sekä uudis- että korjausrakentamista kohti energiatehokkaampia rakennuksia. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiataloja

Näin energiamääräykset muuttuvat Suomessa

Ympäristöministeriö on valmistellut vastikään lausunnoille lähetettyjä uudisrakennusten energiatehokkuutta koskevia määräyksiä, jotka astuvat voimaan vuoden 2012 alusta.

Tulevat muutokset Suomen rakentamismääräyskokoelmaan:

  • Uusittava osa, D3 Rakennusten energiatehokkuus, kokoaa kaikki energiatehokkuusvaatimukset (mm. C3 Rakennusten lämmöneristys ja D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto) yhteen osaan. 
  • Osaan C4 Lämmöneristys tulee tarkennuksia mm. kylmäsiltojen osalta. 
  • Osa D5 Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta uudistuu. 

Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset tiukentuvat uusien määräysten myötä noin 20 %:lla. Samalla siirrytään kokonaisenergiamalliin ja käytetyn energiamuodon huomioonottamiseen kertoimia käyttäen. Uusiutuvien energiamuotojen osuuden rakennuksen tilojen lämmitysenergian nettotarpeesta tulee olla vähintään 25 %. Jatkossa määräyksiä ulotetaan myös korjausrakentamiseen, ja rakennusten energiatodistusta kehitetään.

Asiantuntijaa käyttämällä säästät 

Tulevat määräykset asettavat uusia vaatimuksia rakennusten energiatehokkaalle suunnit-telulle ja toteutukselle. Tämä ei välttämättä tarkoita rakennuskustannusten kohoamista, vaan laadukasta suunnittelua ja huolellista toteutusta. Tähän VTT Expert Services Oy tarjoaa laaja-alaisia asiantuntijapalveluita rakennushankkeen kokonaisuuteen ja sen eri osiin.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00