Sign In

CE-merkintä avaa ovet Euroopan markkinoille

12.5.2010

​VTT Expert Services Oy tukee asiakkaitaan heidän tuotteidensa vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa ja siinä, mitä CE-merkinnän kiinnittäminen tuotteeseen vaatii kokonaisuutena. Käytännössä CE-merkintä mahdollistaa tuotteen pääsyn Euroopan markkinoille ja vapaan liikkumisen alueella. Lisäksi se osoittaa, että tuotetta koskevat kaikkien direktiivien olennaiset vaatimukset täyttyvät.


Osa markkinoilla olevista tuotteista on sellaisia, että lait, asetukset tai määräykset velvoittavat valmistajan varmistamaan tuotteen vaatimustenmukaisuuden tuotetta koskevien direktiivien suhteen. Vaatimustenmukaisuus osoitetaan laatimalla vaatimustenmukaisuusvakuutus ja merkitsemällä tuote CE-merkinnällä (eurooppalainen tuotehyväksyntämenettely). CE-merkintä on joko pakollinen tai ensisijainen tapa osoittaa tuotteen vaatimuksenmukaisuus.

Tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset vaihtelevat tuotteittain. Esimerkiksi konedirektiivissä ja pienjännitedirektiivissä keskeisellä sijalla on turvallisuus. Huvivenedirektiivin pääpainoalueena ovat turvallisuuden lisäksi ympäristönäkökohdat. Sovellettavat direktiivit vaihtelevat tuotteittain ja tuotteeseen voi kohdistua useita direktiivejä.

Miten CE-merkintää voi hakea?

CE-merkinnän kiinnittäminen ja merkinnän edellytysten varmistaminen on tuotteen valmistajan vastuulla. CE-merkintää voi hakea direktiivin alaisille tuotteille monin eri tavoin. Joissakin tapauksissa riittää valmistajan vakuutus, kun taas joskus merkinnän saamiseksi on käytettävä kolmatta osapuolta, kuten ilmoitettua laitosta, jollainen VTT Expert Services Oy:kin on. EU ylläpitää omaa listaansa ilmoitetuista laitoksista.

VTT Expert Services Oy seuraa aktiivisesti EU:n direktiivien valmistelu- ja uudistustyötä ja hankkii tarpeelliset valtuutukset, jotta asiakkaita voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla CE-merkintään kuuluvien vaatimusten ennakoinnissa ja CE-merkintätoimenpiteissä. Lisäksi ammattitaitoa ylläpidetään ja kehitetään nykyisten ja tulevien valtuutusten mukaisten tehtävien suorittamista varten.

VTT Expert Services Oy on uuden kone-, rakennustuote-, lääkintälaite-, in-vitro diagnostiikkalaite-, huvivene- ja ATEX-direktiivin mukainen ilmoitettu laitos. Palvelupalettiin kuuluvat myös tuotteiden ja valmistuksen laadunhallintajärjestelmien sertifiointi sekä tuotteiden ja tuotannon tyyppitarkastukset ja valvonta.

Ilmoitetun laitoksen pätevyysalueet

ATEX 94/9/EY: 
Ex- sähkölaitteiden EY-tyyppihyväksyntä ja valmistuksen laadunvarmistus sekä ei sähköisten laitteiden dokumentaation säilytys

MDD 93/42/ETY, IVDD 98/79/EY: 
Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet , in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet ja tarvikkeet

94/25/ETY, 2003/44/EY: 
Huviveneet, vesiskootterit, vesivarusteet. Propulsiokoneet/pakokaasupäästöt, propulsiokoneet/melupäästöt

89/106/EEC: 
Rakennustuotteet, ETA-hyväksynnät, CE-merkintäperusteet

2006/42/EY: 
Koneet: ajoneuvo- ja henkilönostimet, riipputelineet

96/98/EY ja 98/85/EC:
Tietyt laivojen paloturvallisuuteen liittyvät varusteet ja komponentit

95/28/EC annexes IV; V; VI: 
Linja-autojen sisustusmateriaalien palo-ominaisuudet

94/20/EC, annex VI ja 79/490/EEC: 
Moottoriajoneuvojen vetolaitteet ja alleajosuojat

89/173/EEC, annex IV:
Traktorien vetokoukut

92/22/EEC:
Ajoneuvolasit

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00