Sign In

Elektroniikkatuotteiden kotelo- ja kuljetusolosuhdetestauksen uudet mahdollisuudet

15.12.2014

​​​​​​

​Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden koteloinnille on olemassa kotelointiluokkavaatimuksia (IP-luokka, Nema), joihin vaikuttavat käyttöolosuhteen sähköturvallisuusvaatimukset tai erilaiset ympäristöolosuhteet. Kun elektroniikkaa sijoitetaan vaativiin olosuhteisiin, se joko valmistetaan kestämään kyseiset olosuhteet tai vaihtoehtoisesti suojataan.

Koteloiden tiiviystestauksen uudet palvelut

Teemme nyt entistä kattavammat koteloiden tiiviystestaukset. Olemme laajentaneet laitekoteloiden tiiviystestaukseen liittyviä palveluitamme.

Vierasainesuojauksen testaus standardin SFS-EN 60529 mukaisiin kotelointiluokkiin IP1X …. IP4X
Testissä arvioidaan koteloiden tiiviyttä erilaisilla puikkotesteillä. 

LuokkaSuojaominaisuus
IP1XSuojattu halkaisijaltaan yli 50 mm vierailta esineiltä
IP2XSuojattu halkaisijaltaan yli 12,5 mm vierailta esineiltä
IP3XSuojattu halkaisijaltaan yli 2,5 mm vierailta esineiltä
IP4XSuojattu halkaisijaltaan yli 1,0 mm vierailta esineiltä

Korkean paineen ja lämpötilan (80 bar/80 °C) IPX9 -luokan vesitestaus

​Testiä käytetään esim. ajoneuvoihin asennettaville tuotteille tai elintarviketeollisuuden tuotelinjojen yhteydessä käytettäville laitteille, jotka altistuvat paineellisille vesipesuille.

    
 

 
Voimakasta vesisuihku standardin NEMA 250 Type 4 mukaisesti
Testissä kotelointiin kohdistetaan 25 mm suuttimesta vesisuihku vesimäärällä 250 l/min. Testiä tarvitaan tuotteille, jotka ovat tarkoitettuja USA:n markkinoille.

​Kuljetusolosuhteiden testauksessa selviää miten tuote kestää kuljetuksen

Tuotteen kuljetuksen aikaiset rasitukset voivat vaihdella merkittävästi riippuen kuljetusvälineistä ja kuljetusreiteistä. Kuljetuspakkauksen suojausominaisuudet kuten vaimennukset iskuille ja tärinöille sekä kosteussuojaus on hyvä varmistaa kuljetusolosuhteita simuloivilla rasituksilla.

Irtokuljetusta testataan simuloimalla

Teemme kuljetusolosuhteiden mukaisia testejä, joista uutena menetelmänä olemme ottaneet käyttöön irtokuljetusta simuloivan testausmenetelmän.

Testauksessa (IEC 60068-2-55 tai ISTA 2A) pakkaus pääsee vapaasti hyppimään kuljetusalustalla. Tärinäherätteenä käytetään joko sinimuotoista tärinää tai satunnaistärinää. Sinimuotoisessa tärinässä pakkausta täristetään taajuudella, jolla pakkaus irtoaa alustastaan amplitudin ollessa 25 mm. Myös satunnaistärinää voidaan käyttää herätteenä, jolloin testitasona käytetään esim. kuljetusalustasta mitattua tietoa tai käytetään standardoitua testiprofiilia.

 
 

​Ajoneuvoihin asennettavat laitteiden testaus tärinätestauksella

Ajoneuvoihin asennettavat laitteet altistuvat jatkuvalle tärinälle ja toistuville iskuille, jotka johtuvat kuljetusvälineessä käytetystä voimanlähteestä sekä kuljetusalustasta. Kuljetusalustasta välittyvä tärinä kohinaluontoista satunnaistärinää, jossa esiintyy hetkittäisiä voimakkaita kiihtyvyyksiä.

Mikäli halutaan vielä tutkia ajoneuvon moottorista eri nopeuksilla välittyvien tärinöiden vaikutusta, voidaan käyttää yhdistettyä satunnaistärinäherätettä, jossa peruskohinaan on lisätty moottorista eri kierrosnopeuksilla välittyvät tärinät.

Uutena testausmenetelmänä olemme laajentaneet tärinätestauspalveluitamme kattamaan yhdistetyn satunnaistärinätestauksen (IEC 60068-2-80, STANAG AECTP400, DEF STAN 00-35).


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00