Sign In

​Luonnonvarakeskus myy mittaus- ja standardisointipalvelut VTT Expert Services Oy:lle

20.4.2016

​​​

Luonnonvarakeskus (Luke) myy Vihdissä sijaitsevan Vakolan mittaus- ja standardisointitoiminnon VTT Expert Services Oy:lle.  Liiketoiminnan on tarkoitus siirtyä VTT Expert Services Oy:lle 1.6.2016 alkaen.


VTT Expert Services Oy jatkaa palveluiden kehittämistä ja tarjoamista asiakkaille sekä Luken tutkimukselle. Lukeen jää viranomaistoimintana tehtävä ATP-todistusten myöntö. Järjestely ei koske Luken teknologiatutkimusta.

"Vakolan palvelut sopivat erittäin hyvin VTT Expert Services Oy:n palvelutarjoamaan.  Kauppa vahvistaa ja täydentää palveluitamme ajoneuvo- ja työkoneteollisuudelle. Vakola on asiakaskunnassaan hyvin tunnettu toimija. Keskeisiä palveluita ovat liikkuvien työkoneiden mittaukset ja tarkastukset, olosuhdekokeet sekä konevalmistajille tehtävät tyyppihyväksynnät. Myös Luonnonvarakeskus tarvitsee jatkossa tutkimuksessaan Vakolan testauspalveluita. Toiminta on suurelta osin akkreditoitua, ja Vakola toimii ilmoitettuna laitoksena. Akkreditoinnit ja ulkoiset valtuutukset siirtyvät VTT Expert Services Oy:lle. Toimintaa jatketaan Vihdin tiloissa ja mittaus- ja standardisointipalveluiden henkilöstö siirtyy meille vanhoina työntekijöinä." kertoo VTT Expert Services Oy:n toimitusjohtaja Laura Apilo.

"Luonnonvarakeskus käy läpi sekä palvelutuotantoaan että toimipaikkaverkostoaan osana tutkimuksen kilpailukyvyn kehittämistä ja Luken talouden sopeuttamista voimakkaasti alenevaan valtion budjettirahoitukseen ja muuttuvaan toimintakenttään. Luken ydintoimintaa vahvistavat uudelleenjärjestelyt ovat perusedellytys sille, että Luke kykenee jatkossakin tarjoamaan panostaan biotalouden kasvun tueksi sekä vastaamaan asiakkaidensa ja yhteiskunnan tarpeisiin myös tulevaisuudessa", kertoo johtaja Eeva-Liisa Ryhänen Lukesta.

Luke kertoi keväällä 2015 YT-prosessin yhteydessä, että se ulkoistaa Vihdissä toimivan mittaus ja standardisointi -palvelun. Nyt toteutettavalla kaupalla haetaan palvelulle vahvaa omistajaa ja sen myötä myös toiminnan kehittämisresursseja.

Lisätietoa

Luonnonvarakeskus
Eeva-Liisa Ryhänen
Yksikön johtaja
Puh. 029 532 6493

VTT Expert Services Oy
Laura Apilo
Toimitusjohtaja
Puh. 040 551 8216

Luonnonvarakeskus (Luke) on 1.1.2015 toimintansa aloittanut tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.
www.luke.fi

VTT Expert Services Oy tarjoaa monipuolisia asiantuntija-, sertifiointi- ja tuotehyväksyntä-, testaus- ja tarkastus-, sekä kalibrointipalveluja. Tuemme asiakkaitamme tuotteiden ja palvelujen kehityksessä, markkinoille viemisessä ja ylläpidon aikana. Testaus-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointipalvelumme ovat oleellisilta osin akkreditoitu. VTT Expert Services Oy:n toimintajärjestelmä on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitu. Toimimme osana VTT Groupia.
www.vttexpertservices.fi

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00