Sign In

Rekisteriseloste VTT Expert Services Oy:n markkinointirekisteri

 

​​

Tämän rekisteriselosteen on korvannut 18.5.2018 tietosuojaloste. Tutustu tietosuojaselo​steeseen tästä.​​​

Rekisterinpitäjä

VTT Expert Services Oy
Y-tunnus: 2297513-2
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 111 (vaihde, klo 8.00 - 16.30)
Faksi 020 722 7001

Asiakaspalvelu
info@vtt.fi
Puh. 020 722 111(puhelut vaihteen kautta)
Faksi 020 722 7001
Avoinna klo 8.00 - 16.00

Rekisterin nimi

VTT Expert Services Oy:n markkinointirekisteri. 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään VTT Expert ServicesOy:n kohdennettuun B2B-tiedottamiseen, suoramainontaan, tai muuhun suora-markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Työnimike
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös rekisteröidyiltä itseltään sekä VTT Expert Services Oy:n henkilöstöltä. 

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen poistaminen​

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
VTT
Asiakaspalvelu
PL 1000, 02044 VTT
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista VTT Expert Services Oy, Pl 1001, 02044 VTT tai sähköpostilla info(at)vtt.fi     

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00