Sign In

Rakennustuotteen tuotesertifikaatti

 

​​​​

Eurofins Expert Services Oy (ennen VTT Expert Services Oy) on puolueeton tuotesertifiointiorganisaatio. Tuotesertifikaatteja laaditaan rakennustuotteille ja -tuotejärjestelmille sekä kotimaan että viennin tarpeisiin.  Tuotesertifikaatti (ennen VTT-tuotesertifikaatti) voidaan myöntää rakennustuotteille tai -tuotejärjestelmille, jotka eivät ole CE-merkinnän piirissä. Sertifiointi täydentää viranomaisvaatimustason osoittavaa CE-merkintäjärjestelmää.


Tuotesertifikaatti auttaa CE-merkintään valmistautumisessa, silloin kun tuotteella ei vielä ole hyväksyttyä hEN-standardia. Se on myös apuna, kun CE-merkitystä tuotteesta halutaan esittää ominaisuuksia, jotka eivät sisälly CE-merkintään tai kun tuotteen käyttötapa poikkeaa CE-merkinnästä.

Tuotesertifikaatti on vapaaehtoinen dokumentti, jossa esitetään testituloksiin tai laskelmiin perustuvat tuotteen/tuotejärjestelmän ominaisuudet ja tuotetta yleensä Suomessa/kohdemaassa koskevat vaatimukset.

Tuotesertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on, että sertifikaatin haltijan sisäisen laadunvalvonnan lisäksi Eurofins Expert Services Oy tai Sertifiointitoiminnon hyväksymä laitos tekee sertifikaattiin liittyvää ulkoista laadunvalvontaa. Laadunvalvonnasta saa tarvittaessa erillisen todistuksen.

Pitkä tai lyhyt tuotesertifikaatti​

Sertifikaatti voidaan myöntää laajuudeltaan pitkänä tai lyhyenä. Pitkä sertifikaatti laaditaan yleensä järjestelmätuotteille tai tuoteperheille. Lyhyttä sertifikaattia käytetään, kun tuotteen vaatimusten ja/tai siitä ilmoitettavaksi edellytettyjen ominaisuuksien määrä on vähäinen.

Lue tästä miten sertifiointi ete​nee.

​Sertifikaattimerkki

Eurofins Expert Services Oy:n sertifioima rakennustuote tai sen pakkaus voidaan merkitä sertifikaattimerkillä. Tekstissä sertifikaattiin viitataan mainitsemalla sertifikaatin numeron.

Akkreditoitua toimintaa

Eurofins Expert Services Oy:n tuotesertifiointi on pääosin akkreditoitua. Meillä on yhteydet useimpiin rakennusalan ulkomaisiin sertifiointi- ja tuotehyväksyntälaitoksiin mm. UEAtc:n ja WFTAO:n jäsenyyksien sekä EU:n ulkopuolisten akkreditointien ja yhteistyösopimusten kautta.
Katso tästä Finasin akkreditoimat pätevyysalueet.

Sertifikaattihaku.fi

Julkaisemme tuotesertifikaatit osoitteessa www.sertifikaattihaku.fiYksittäisistä sertifikaateista saa tarvittaessa myös kopion.
​Tässä on suora linkki myöntämiimme tuotesertifikaatteihin.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 47, 02151 Espoo
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00