Sign In

Akkreditoinnit - Yli 1000 akkreditoitua standardia!

 

​​​​​​​​​​​  ​​​​​


VTT Expert Services Oy:n testaus-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut on oleellisilta osin akkreditoitu kansallisen  akkreditointielimen, FINASin toimesta. 

​Olemme hankkineet myös tarvittavat ilmoitetun laitoksen valtuutukset ja toimimme hyväksyttynä tuotehyväksyntälaitoksena. 

 

​FINASin akkreditoimat pätevyysalueet

1.01 Puutuotteiden tarkastus
1.02 Rakentamisen ja teollisuuden tuotteet: Muoviputkien tarkastus
1.03 Ilmoitettu laitos, Huvivenedirektiivi
1.04 Betoniterästen, jänneterästen ja raudoi​tteiden tarkastus
1.05 Ilmoitettu laitos, ATEX-direktiivi
1.06 ISA turvallisuusarviointi
1.07 Turvallisuuteen liittyvät laitteet ja järjestelmät
1.08 Ympäristöteknologian todentaminen

S017 (EN ISO/IEC 17065)
1.01 Rakennustuotteiden sertifiointi
1.02 Ilmoitettu laitos, Rakennu​stuoteasetus
1.03 Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut sähkölaitteet
1.04 Ilmoitettu laitos, Laivavarustedire​ktiivi
1.05 Ilmoitettu laitos, Rautatiedirektiivi
1.06 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä

S0​21​ (EN ISO/IEC 17021)​
Laatujärjestelmät ISO 9001
Ympäristöjärjestelmät ISO 14001
Terveyden huollon laitteet ja tarvikkeet ISO 13485
Työterveys- ja työturvallisuusjärj​estelmät OHSAS 18001​
Ilmoitettu laitos, Lääkinnälliset laitteet (93/42/ETY ja 98/79/EY)

Mitä akkreditointi tarkoittaa? ​
​Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimielimen pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoinnin hakeminen on vapaaehtoista ja hakija voi itse määritellä toiminta-alueen, jolle akkreditointia hakee.

Kansallisena akkreditointielimenä toimii ​FINAS-​akkreditointipalvelu.​

Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyttävät yhä useammin, että testauksen, tarkastuksen, kalibroinnin, sertifioinnin ja ympäristötodennuksen tuloksista annettu todistus tai raportti on luotettavaksi osoitettu.


​​

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00