Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Sähkötekniikan ja elektroniikan tuotteet

Varmistamme sähkötekniikan ja elektroniikan tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden markkinoiden, käyttäjien tai viranomaisten asettamien vaatimusten suhteen. Autamme ratkaisemaan tuotteisiin tai niiden tuotantoon liittyviä teknisiä ongelmia. Asiantuntemuksemme ja testauspalvelut ovat käytettävissänne jo tuotekehitysvaiheessa nopeuttamassa tuotteiden markkinoille pääsyä.

Sähkötekniikan ja elektroniikan tuotteiden palvelumme kattavat

  • Elektroniikan ja terveydenhuollon tekniikan asiantuntijapalveluja
  • Elektroniikan vaurio-, kunto- ja onnettomuusselvitykset sekä vika-analyysit
  • Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden sertifiointi- ja tuotehyväksyntäpalvelu
  • Testaus- ja analyysipalvelut
  • Ympäristöolosuhdetestauspalvelut
  • Nopeusmittaustutkien ja tarkkuusalkometrien kalibrointipalvelu

Elektroniikan asiantuntijapalvelut ja ympäristötestaus
Elektroniikan asiantuntija- ja testauspalveluitamme käytetään tuotteiden eliniän hallintaan liittyvissä asioissa. Asiantuntemuksemme auttaa ratkaisemaan mm. tuotteiden luotettavuuteen ja vikamekanismeihin, lämpökäyttäytymiseen ja korroosioon sekä sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyviä kysymyksiä. Pitkäaikainen kokemukseksemme ja monipuoliset testausvalmiudet tarjoavat ratkaisuja testaussuunnitteluun, räätälöityyn ja standardin mukaiseen testaukseen.
Lue lisää palvelusta: Elektroniikan asiantuntijapalvelut ja ympäristötestaus

Palvelut terveydenhuollon tuotteiden valmistajille ja käyttäjille
Tuotteiden saamiseksi markkinoille tarjoamme lääkintälaitteita 93/42/EEC ja in vitro -mittalaitteita (98/79/EC) koskien direktiivien mukaisen CE-merkinnän edellyttämien palveluja ilmoitettuna laitoksena (No. 0537).
Lue lisää palvelusta: Terveydenhuollon tuotetekniikan palvelut

Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet ja ATEX-direktiivi
Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden valmistajille tarjoamme ATEX direktiivin (94/9/EC) mukaisen CE-merkinnän edellyttämiä palveluja ilmoitettuna laitoksena (no. 0537) ja IECEx-sertifiointia. CE -merkintään liittyen valmistajalla on oikeus laatia vaatimuksenmukaisuusvakuutus ja kiinnittää tuotteeseensa CE-merkki VTT Expert Services Oy:n tekemän EY-tyyppitarkastustodistuksen ja valmistajan laatujärjestelmän arvioinnin pohjalta. Lisäksi meillä on oikeus vastaanottaa ja säilyttää laiteluokan 2 muiden kuin sähkölaitteiden teknisiä asiakirjoja.
Lue lisää palvelusta: ATEX-hyväksyntä

IECEx-sertifiointi
IECEx-sertifiointijärjestelmän mukainen sertifiointi sisältää laitteiden tyyppihyväksynnän ja valmistuksen laatuhyväksynnän. IECEx-sertifikaatti on riittävä osoitus laitteiden Ex-suojauksesta kaikissa järjestelmässä mukana olevissa maissa ja takaa laitteen pääsyn markkinoille ilman lisätestausta.
Lue lisää palvelusta: IECEx-sertifiointi


Lisätietoja

Antti Turtola
Liiketoimintapäällikkö
020 722 5639, etunumi.sukunimi@vtt.fi

Olavi Nevalainen
Testauspäällikkö
020 722 5642, etunimi.sukunimi@vtt.fi