Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kalibrointipalvelut

Tarjoamme monipuolisia kalibrointipalveluja mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Järjestelmien, tuotteiden ja materiaalien ominaisuudet varmistetaan mittauksin, jotka onnistuvat vain testausvälineillä, joiden tarkkuus ja mittausepävarmuus tunnetaan.

Laatujärjestelmä- ja tuotesertifiointi edellyttävät, että testaustoiminnassa käytettäville testauslaitteille tehdään säännöllinen kalibrointi jäljitettävyyden takaamiseksi niin, että mitattuihin tuloksiin voidaan luottaa.

Tarjoamme akkreditoituina (Finas-akkreditointi K024) kalibrointilaboratoriona seuraavia kalibrointeja:


Lisätietoja

Jari Lindgren, Aineenkoetuskoneet
Tuotepäällikkö
020 722 4960, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Helge Palmen, tarkkuusalkometrit, nopeusmittaustutkat
Johtava asiantuntija
020 722 5631, etunimi.skunimi@vtt.fi

Lisätietoja

Jari Lindgren, Aineenkoetuskoneet
Tuotepäällikkö
020 722 4960, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Helge Palmen, tarkkuusalkometrit, nopeusmittaustutkat
Johtava asiantuntija
020 722 5631, etunimi.skunimi@vtt.fi