Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Putkistojen kuntotutkimukset ja vuotoselvitykset

Teemme putkistojen kuntotutkimuksia ja vuotoselvityksiä kaikentyyppisiin rakennuksiin. Toimitamme asiakkaalle esimerkiksi jäljellä olevaan putken seinämäpaksuuteen perustuva arvion korjaustarpeesta ja korjauksen ajankohdasta.

Teemme putkistojen kuntotutkimuksia ainetta rikkomattomilla eli NDT-menetelmillä. Tutkimuksilla selvitetään LVV-järjestelmien eri osien kunto. Näin varmistetaan mahdollisten korjausten oikea ajoitus ja vältetään turhat investoinnit.

Putkistojen kuntotutkimuksissa hyödynnetään VTT Expert Services Oy:n laajaa osaamista rakenne- ja materiaalitekniikan puolelta. Kuntotutkimuksia tekevät kokeneet asiantuntijat nykyaikaisilla laitteistoilla.

Putkistojen kuntotutkimukset

Kuntotutkimuspalveluihin sisältyvät syvälliset korroosiotutkimukset sekä eri putkimateriaalien nopeaan syöpymiseen liittyvät materiaalitekniset laboratorioanalyysit. Tarkastamme myös kiinteistöjen lämpökeskuksia. Kuntoarvioon voi sisältyä esimerkiksi putkilämmönvaihtimien jäljellä olevan eliniän arviointi.

Vesi-, ilma- ja lämpövuodot

Palvelumme käsittävät putkistovuotojen sekä rakenteiden ilma- ja lämpövuotokohtien paikantamisen. Putkistovuodot paikannetaan vesivuodon etsintään tarkoitetulla korrelaattorilla tai vaihtoehtoisesti merkkiaineilmaisimella. Vuodot voidaan paikantaa myös sähköakustisella paikantamislaitteella tai ultraääni-ilmaisimella. Rakenteiden ilma- ja lämpövuotokohdat etsitään infrapunalämpökameralla ja tiiviysmittauksilla.


Lisätietoja

Jukka Saarenpää
Erikoisasiantuntija
020 722 2038, etunimi.sukunimi@vtt.fi