Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Rakennusten energiatehokkuuspalvelut

VTT Expert Services Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita rakennusten energiatehokkuuden hallintaan ja parantamiseen rakennusten suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja peruskorjausvaiheissa. Lisäksi energiatehokkuuden palveluita kannattaa hyödyntää esim. tuotekehityksessä ja tuotteiden ja järjestelmien suorituskyvyn osoittamisessa esimerkiksi osana tuotesertifiointia.

Lähivuosina merkittävästi kiristyvät energiamääräykset nostavat rakentamisen laadukkaan suunnittelun ja huolellisen toteutuksen entistä tärkeämpään asemaan. Määräystenmukaisuuden varmistaminen ja osoittaminen edellyttävät jatkossa nykyistä yksityiskohtaisempaa energiatehokkuuden hallintaa ja suorituskyvyn osoittamista. Kiristyvillä markkinoilla energiatehokkuuden edelläkävijöille onkin luvassa kilpailuetua.

Kattava palveluvalikoima energiatehokkuuden hallintaan

Kokonaisuuden hallinta ja parhaaseen lopputulokseen pääseminen edellyttävät hyvää asiantuntemusta niin rakenne- kuin taloteknisistä asioista sekä terveellisen ja viihtyisän sisäilmaston varmistamisesta.

Autamme rakennusten, rakenteiden ja talotekniikan energiatehokkuuden arvioinnissa, mittauksessa sekä vaatimusten mukaisuuden osoittamisessa. Palvelumme kattavat mm. toimivuuden varmistukset rakennushankkeen kaikissa vaiheissa, selvitykset tuotekehityksen ja markkinoinnin tueksi sekä kuntoselvityksiä tukevat analyysit, jotka tehdään tarvittaessa nopeasti asiakkaittemme tarpeisiin.

Meiltä saat apua

  • Matala-, passiivi- ja nollaenergiatalojen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
  • Rakennusten energiatehokkuuden ja määräystenmukaisuuden varmistamiseen
  • Hyvän sisäilmaston varmistamiseen
  • Energiatehokkaiden rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen
  • Rakennusten energiankulutuksen laskentaan ja mittaukseen
  • Rakennusten energiatodistuksen laatimisiin
  • Rakennusten vaipan tiiviyden ja lämpövuotojen mittaukseen
  • Lämpöolojen ja sisäilman laadun mittaukseen
  • Rakennusosien ja taloteknisten laitteiden ominaisuuksien testaamiseen ja sertifiointiin
  • Kun kaipaat koulutusta rakennusten energiatehokkuudesta ja sisäilmastosta

Käytössämme ovat laajat mittaus- ja testausvalmiudet kentällä ja laboratoriossa sekä monipuoliset laskenta- ja simulointiohjelmistot.

Asiantuntijapalveluitamme asiakasryhmittäin


Lisätietoja

Mikko Saari
Erityisasiantuntija
020 722 4757, etunimi.sukunimi@vtt.fi