Sign In

Elintarvikkeiden pakkausmateriaalien aistinvarainen arviointi

 

​​​

​​Aistinvaraista arviointia hyödynnetään elintarvikepakkausten vaatimustenmukaisuuden tutkimisen lisäksi mm. kuitupohjaisten ja muovisten pakkausmateriaalien tuote- ja prosessikehityksessä. 

Lisäksi aistinvaraista arviointia käytetään myös rakennustuotteiden testauksessa (mm. M1- luokittelu, vesiputkien soveltuvuus juomavesikontaktiin), sekä erilaisissa ongelmanratkaisu- ja vaurioselvityksissä.

Kolmi​testi

Aistinvaraisella tutkimuksella voidaan varmistaa muuten jo turvalliseksi todetun tuotteen aistittava hyväksyttävyys vertaamalla näytettä verrokkinäytteisiin ns. kolmitestillä. Kolmitestissä etsitään kolmen näytteen sarjasta yhtä näytettä, joka poikkeaa kahdesta muusta (nollanäytteitä). Laajennetussa kolmitestissä arvioidaan lisäksi poikkeavan näytteen voimakkuutta ja kuvaillaan laatua. 
 
Ammattilaisraati käyttää kulloinkin käytettävän menetelmän asteikkoa voimakkuuden arvioinnissa, sekä tiettyjä vakiintuneita termejä laadun kuvailussa. VTT Expert Services Oy:ssä on pitkän koulutuksen saanut, ja monipuolisesti erilaisia standardimenetelmiä tunteva ammattilaisraati, sekä laaja akkreditoitu pätevyysalue aistinvaraisessa testauksessa. 

Vain ihmisaistein voidaan havaita hyvinkin pieninä pitoisuuksina useiden erilaisten molekyylien yhteisvaikutuksessa syntyvä kokonaisuus.

Ihmisaistein ei voida erottaa tai tunnistaa yksittäisiä molekyylejä, vaan aistinvaraisessa arvioinnissa tutkimuksen kohteena on aina näytteen aistittava kokonaisuus, johon kiinteästi liittyy mielikuva aistimuksen laadusta. 
 
Kokonaisuuden arvioinnissa ihmisaisteja ei voida korvata instrumentaalisesti, vaan ainoa luotettava analyysitekniikka on asiantuntevasti koulutettu raati, jonka arviointeja tarkastellaan tilastollisesti. Aistinvaraista tutkimusta voidaan yhdistää orgaaniseen analytiikkaan, jolloin voidaan erottaa ja tunnistaa näytteestä haihtuvia yhdisteitä ja selvittää maun tai ​hajun alkuperä.


 

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00