Sign In

Elintarvikekontaktimateriaalit

 

​​​​

​Elintarvikepakkausten tuoteturvallisuus on lailla säädelty

Elintarvikekontaktimateriaaleja ovat elintarvikepakkausten lisäksi kaikki elintarvikkeiden valmistuksen aikana suoraan tuotekontaktiin tarkoitetut pinnat, laitteet ja välineet. Kaikkia kontaktimateriaaleja koskee sama lainsäädäntö (kehysasetus (EY) N:o 1935/2004): materiaalista ei saa siirtyä haitallisia aineita ja makua/hajua elintarvikkeeseen eikä se saa muuttaa tämän koostumusta.

Lisäksi on materiaalikohtaisesti säädettyjä erityisvaatimuksia (esim. Muoviasetus (EY)10/2011), joissa voidaan yksilöidä sallitut raaka-aineet materiaalin valmistuksessa, sekä vaatimustenmukaisuuden toteamiseksi tarvittavat testit. Euroopan yhteisön lainsäädännön lisäksi on edelleen voimassa kansallisia vaatimuksia (esim. Keramiikka-asetus KTM 165/2006)

Elintarvikekontaktimateriaalin tuoteturvallisuuden arviointi sisältää materiaalikohtaisten vaatimusten kartoituksen haluttujen käyttösovellusten olosuhteissa. Vaatimusten mukaisuuden osoittamiseksi tarvittavat testit määräytyvät materiaalin ja käyttösovelluksen perusteella.

Tuoteturvallisuutta hallitaan tuotantoprosessissa

Elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksessa tulee noudattaa GMP-asetuksen 2023/2006 mukaisia hyviä tuotantotapoja. Elintarvikekontaktimateriaaleilta odotetaan samaa tuoteturvallisuuden tasoa kuin elintarvikkeiltakin. Tuoteturvallisuuden hallintaan liittyy prosessissa käytettävien materiaalien asiantunteva hankinta ja dokumentaatio, sekä hyvä prosessin hallinta ja jäljitettävyys. 

​Autamme tunnistamaan tuoteturvallisuuden kannalta oleelliset prosessinhallintatarpeet ja dokumentit, auditoimme tavarantoimittajia asiakkaan tarpeiden mukaan ja konsultoimme tuoteturvallisuuden hallinnan kehitysprojekteja.

Palvelumme


Asiakaspalvelu
S�hk�postiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00
Suljettu v. 30 (24.-28.7.2017)

 

OTA YHTEYTT�

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00
Suljettu v. 30 (24.-28.7.2017)