Sign In

Rakennustuotteen rakennuspaikkakohtainen varmentaminen

 

​​​

VTT Expert Services tekee rakennustuotteiden rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamiseksi lausuntoja. Käytännössä asiantuntijamme arvioivat kohteen tiedot ja kriteerit sekä tuotteeseen liittyvät vaatimukset ja antavat lausunnon siitä täyttääkö tuote ko. kohteessa sille asetetut vaatimukset.


Arvioitavia asioita ovat esim. rakenteiden toimivuus eli kantavuus, paloturvallisuus ja kosteustekninen toimivuus. Samalla arvioidaan pitkäaikaista toimivuutta.

VTT Expert Services Oy:n lausunto on riippumattoman kolmannen osapuolen lausunto. Sitä voi käyttää esim. kun rakennusviranomaiselle halutaan osoittaa tuotteen tai ratkaisun kelpoisuus rakentamiseen.

Mitä rakennuspaikkakohtainen varmentaminen tarkoittaa?

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän selvittävän rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset, jos

  • Tuotteen kelpoisuutta ei ole muutoin osoitettu tai 
  • Rakennusvalvontaviranomaisella on syytä epäillä, että tuote ei täytä olennaisia teknisiä vaatimuksia 

Käytännössä tämä tarkoittaa tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää tai vapaaehtoisiin menettelyihin perustuvaa osoitusta esimerkiksi tyyppihyväksyntää. Syynä on usein se, että tuotteelle ei ole olemassa hyväksyntämenettelyä. Näin on esim. väliseinärakenteiden kohdalla.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamisesta.

Rakennuspaikkakohtainen lausunto on pohjimmiltaan aina kertaluontoinen hyväksyntä. Joissakin tapauksessa lausuntoa voidaan kuitenkin käyttää useaan kertaan, jos olosuhteet vastaavat toisiaan.

Vakioitujen ratkaisujen osalta myös tuotteella olevaa VTT-tuotesertifikaattia ​voi hyödyntää rakennuspaikkakohtaisen lausunnon antamisessa. Rakennusvalvontaviranomainen päättää aina asiasta.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00