Sign In

Huvivenedirektiivi

 

Uudistettu huvivenedirektiivi (2003/44/EY) tuli voimaan 1.1.2005. Direktiiviin sisällytettiin mm. melu- ja pakokaasupäästövaatimukset sekä vesiskootterit.


Direktiivi asettaa vaatimuksia veneiden ja vesiskoottereiden rakenteelliselle turvallisuudelle sekä ympäristönäkökohtiin, joiden avulla vähennetään melu- ja päästöhaittoja. Näiden vaatimusten varmistaminen on veneen valmistajan vastuulla.

CE-merkki on osoitus veneen vaatimuksenmukaisuudesta

Osoituksena siitä, että vene täyttää direktiivin vaatimukset, on veneeseen valmistajan kilven yhteyteen kiinnitetty CE-merkki. Tällä merkinnällä ja Vaatimustenmukaisuuden vakuutuksella veneen valmistaja vakuuttaa, että kyseinen tuote täyttää direktiivin vaatimukset. Veneen käytön aikaisista velvoitteista ja irtaimista turvallisuusvarusteista huolehtii veneen omistaja. Veneen käyttö- ja ylläpitotoimissa hänellä on apunaan veneen mukana toimitettu Omistajan käsikirja.

VTT Expert Services Oy tekee akkreditoituna Ilmoitettuna laitoksena (NB nro 0537) veneiden, venevarusteiden ja venetuotannon tarkastuksia huvivenedirektiivin vaatimusten mukaan.

Lue lisää huviveneiden CE-merkintäpalve​luistamme.

Huvivenedirektiivi uudistuu

Uusi Huvivenedirektiivi, 2013/53/EU, julkaistiin 18.1.2014. Direktiiville annettiin kolmen vuoden ylimenoaika 17.1.2017 asti. Tämä tarkoittaa, että venemallit ja varusteet, joita edelleen valmistetaan tuon ajankohdan jälkeen, on päivitettävä uuden direktiivin mukaisiksi. 17.1.2017 jälkeen ei vanhan direktiivin mukaisia veneitä saa enää valmistaa markkinoille.

​Huvivenedirektiivin valvonta

Huvivenedirektiivi kuuluu Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen. Valvonnan suorittaa Liikenteen turvallisuusvirasto (TraFi).

Veneen valmistajien ja ostajien intressissä on, että markkinoilla olevat veneet täyttävät direktiivin vaatimukset. Havaittuaan mahdollisen puutteen, heidän tulisi ilmoittaa asiasta TraFi:lle. Ilmoitetut laitokset eivät suorita markkinavalvontaa. Mahdollisen puutteen selvittämiseksi ne voivat avustaa tarkastuksissa viranomaisten toimeksiannosta.Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00