Sign In

Tietoturvajärjestelmän sertifiointi ISO 27001

Information Security Management System, ISMS

​Tietojen turvaamisen tärkeys on lisääntynyt räjähdysmäisesti digitalisoitumisen kautta. Lähes poikkeuksetta yrityksen toimialasta riippumatta tietoturvallisuus on merkittävässä asemassa yrityksen toimintaa. Monien yritysten liiketoiminnan siirtyminen kokonaan verkkoon tai palveluiden sähköistyminen on toiminut katalyyttinä tietoturvallisuusjärjestelmän käyttöönottotarpeelle.


Yrityksen toimintaan voi liittyä esimerkiksi potilastietojen tai viranomaisten luottamuksellisten tai salaisten tietojen säilytystä tai käsittelyä, mikä aiheuttaa vaatimuksen korkeatasoiselle tietoturvallisuuden hallinnalle. Myös voimassa oleva EU:n tietoturva-asetuksen siirtymäajan päättyminen aiheuttaa tietoturvallisuusvaatimuksia kaikille tahoille, jotka käsittelevät henkilötietoja. Tämä koskee melkein kaikkia yrityksiä.

ISO 27001 -standardisarjan standardit helpottavat yritystä rakentamaan ja ylläpitämään yrityksen tarpeisiin soveltuvan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän, joka huomioi yrityksen toiminnalle asetetut vaatimukset mukaan lukien vallitsevan lainsäädännön ja asiakasvaatimukset.

Järjestelmän kautta on myös mahdollista sujuvoittaa tietohallinnon ja ylläpidon prosesseja. Muutosten ja päivitysten suunnittelu yleensä tehostuu, kun kaikesta on riittävä dokumentaatio ja tietoturvallisuus sekä siihen liittyvät menettelyt ja toimintatavat ovat hallinnassa. Liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta yksi suurimmista eduista on tietoturvariskien tunnistaminen ja niiden saaminen hallintaan. Tietojen turvaamisessa on aina kyse riskienhallinnasta. 

Standardin mukainen tietoturvajärjestelmä 
  • auttaa yrityksen tietojen käsittelyyn ja hallintaan liittyvien prosessien luomisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 
  • tuo selvää kilpailuetua hyvien menettelytapojen käyttöönottamisen ja toiminnan tehostumisen avulla. 
  • Yrityksen henkilöstö tulee tietoiseksi tietoturvallisuudesta ja sen asettamista vaatimuksista omalle toiminnalleen osana organisaatiota. 
  • Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on osoitus yrityksen toiminnan ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta tietoturvallisuuden osalta. 
  • Yrityskuva kehittyy myönteisesti ja sertifioinnin kautta voi olla myös mahdollista laajentaa liiketoiminta uusille osa-alueille, missä tietoturvallisuudelle on asetettu vaatimuksia. 
  • Yrityksen sidosryhmien tyytyväisyys kasvaa ja asiakkaiden suorittamien arviointikäyntien määrä vähenee, koska järjestelmä on riippumattoman ja puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioima. 

Tilaa VTT Expert Services Oy:ltä tunnustettu tietoturvallisuusjärjestelmän arviointi ja sertifiointi. Arvioijamme ovat kokeneita ja päteviä, ja he auttavat yritystänne tietoturvajärjestelmän sertifiointiin liittyvissä asioissa. Tarjoamme myös ISO 27001 esiauditointeja, joiden avulla organisaatio voi todeta tietoturvallisuusjärjestelmänsä kypsyysasteen ja sertifiointivalmiutensa.
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00