Sign In

Luotettavuusarviot ja luotettavuustestaus

 

​​

Elektroniikan luotettavuuteen vaikuttavat suunnittelun lisäksi sen valmistamiseen käytettävät osat, komponentit ja materiaalit, valmistusprosessit sekä tuotteeseen koko sen elinkaaren aikana kohdistuvat rasitukset.

Tuotteessa käytettyihin teknologioihin ja käyttöolosuhteisiin liittyvät tekijät onkin selvitettävä tai tunnettava hyvin. Tärkeimmät tuotteen valmistuksen jälkeiset vaiheet ovat varastointi, kuljetus, asennus sekä varsinainen käyttö- ja ylläpitovaihe.

Luotettavuustesteissä simuloidaan olosuhteita ja rasituksia

  • Lämpötila ja sen vaihtelut
  • Kosteus ja sen vaihtelu (mahdollinen tiivistyminen)
  • Mekaaniset rasitukset – tärinä, iskut ja jyskytys
  • Sähköiset rasitukset – ylikuormitus/ylijännite (EOS, Electrical Overstress) staattisen sähkön purkaukset (ESD, Electrostatic Discharge)


Elinikätestissä simuloidaan tuotteen elinkaaren aikaisia olosuhteita pyrkien ottaman huomioon kaikki toiminnalliset ja ympäristöolosuhteiden kumulatiiviset rasitukset. Käyttöolosuhteita rasittavampia (eli nopeuttavia tai kiihdyttäviä) olosuhteita on käy­tettävä.

Testien nopeuttavaa vaikutusta voidaan arvioida mallien avulla, jotka lämpötilan vai­kutusta yksittäisiin vikamekanismeihin lukuun ottamatta ovat vain suuntaa antavia.

Luotetta​vuus- ja elinikätestaus pähkinänkuoressa

  • Selvitetään tuotteessa käytetyt teknologiat, rakenteet, osat, komponentit ja materiaalit mahdollisine vikamekanismeineen
  • Selvitetään elinkaaren eri vaiheiden käyttöolosuhteet
  • Suunnitellaan testi tai testien yhdistelmä luotettavuusvaatimusten varmistamiseksi
  • Toteutetaan testi(t) alku-, väli- ja loppumittauksineen
  • Tehdään testeissä syntyneiden vikojen analyysi
  • Lasketaan ja esitetään tulosten perusteella päätelmät tuotteen vikamekanismeista ja luotettavuusparametreista (esim. vikataajuus, elinikä)​


Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00