Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden hallintaan ja parantamiseen

24.9.2010

Rakennusten energiatehokkuus on päivänpolttava puheenaihe ja tulevaisuudessa sen merkitys vain kasvaa. VTT Expert Services Oy on vastannut tähän haasteeseen perustamalla uuden Rakennusten energiatehokkuuden -tiimin.

Energiatehokkuustiimi tarjoaa asiantuntijapalveluita energiatehokkuuden hallintaan ja parantamiseen rakennusten suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito- ja peruskorjausvaiheissa. Tiimipäällikkönä aloitti elokuun lopussa tekniikan tohtori Risto Ruotsalainen. Uuteen laajenevaan tiimiin kuuluvat myös tutkijat Mikko Saari ja Petri Kukkonen. Tiimin kautta asiakkaiden käytettävissä on koko VTT:n energiatehokkuuden asiantuntemus.

VTT Expert Services Oy:n tarjoamia energiatehokkuuden palveluita:

  • Rakennusten energiatehokkuuden ja määräystenmukaisuuden varmistaminen
  • Hyvän sisäilmaston varmistaminen energiatehokkuuden parantuessa
  • Energiatehokkaiden rakenteiden ja rakennusosien lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen
  • Rakennusten energiankulutuksen laskenta ja mittaus
  • Pitkäaikaiseen kokemukseen perustuvia asiantuntijapalveluja matala-, passiivi-, nolla- ja plu-senergiatalojen suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan
  • Rakennusten energiatodistukset
  • Rakennusten vaipan ilmatiiviyden ja lämpövuotojen mittaus
  • Lämpöolojen ja sisäilman laadun mittaus
  • Rakennusosien ja taloteknisten laitteiden ominaisuuksien testaaminen ja sertifiointi
  • Rakennusten energiatehokkuuden ja sisäilmaston koulutuspalvelut


Lisätietoja

Risto Ruotsalainen
Erikoistutkija, tiimipäällikkö
020 722 4281

Lisätietoja

Risto Ruotsalainen
Erikoistutkija, tiimipäällikkö
020 722 4281

Katso myös