Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Akkreditoinnit

VTT Expert Services Oy:n testaus-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointipalvelut on oleellisilta osin akkreditoitu kansallisen  akkreditointielimen, FINASin toimesta. Olemme hankkineet myös tarvittavat ilmoitetun laitoksen valtuutukset ja toimimme hyväksyttynä tuotehyväksyntälaitoksena. Toimintajärjestelmällämme on myös ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2014 mukaiset sertifikaatit. (Det Norske Veritas).

FINASin akkreditoidut pätevyysalueet

T001 (EN ISO/IEC 17025)
1.01 Betonintestaus, Espoo
1.03 Puutuotteiden mekaaninen testaus
1.04 Raudoitteiden, kattoturvatuotteiden, ajoneuvojen vetolaitteiden ja alleajosuojien testaus
1.05 Lasituotteiden testaus
1.06 Lämmön- ja vedeneristeiden testaus
1.07 Muovituotteiden sekä muovi-, kupari- ja kaukolämpoputkien testaus
1.08 Ilmatekniikka ja akustiikka
1.09 Sisäilmakemia ja materiaaliemissiot
1.10 Metallien analytiikka
1.11 Paloturvallisuus
1.13 Elektroniikkatuotteet ja Ex-laitteet
1.15 Geotekstiilitestaus
1.19 Pienpolton laitteet
1.20 Aistinvarainen arviointi, elintarvikekontaktimateriaalit ja muovit
1.21 Paperin, kartongin ja massan testaus

K024 (EN ISO/IEC 17025)
1.01 Aineenkoetuskoneiden kenttäkalibrointi
1.02 Alkometrien kalibrointi
1.03 Nopeusmittaustutkat

I006 (EN ISO/IEC 17020)
1.02 Rakentamisen ja teollisuuden tuotteet: Muoviputkien tarkastus
1.03 Ilmoitettu laitos, Huvivenedirektiivi
1.04 Betoniterästen, jänneterästen ja raudoitteiden tarkastus
1.05 Ilmoitettu laitos, ATEX-direktiivi
1.06 ISA turvallisuusarviointi
1.07 Turvallisuuteen liittyvät laitteet ja järjestelmät
1.08 Ympäristöteknologian todentaminen

S017 (EN ISO/IEC 17065)
1.01 Rakennustuotteiden sertifiointi 
1.02 Ilmoitettu laitos, Rakennustuoteasetus
1.03 Räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetut sähkölaitteet 
1.04 Ilmoitettu laitos, Laivavarustedirektiivi 
1.05 Ilmoitettu laitos, Rautatiedirektiivi
1.06 Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä

S021 (EN ISO/IEC 17021)
Toimintajärjestelmien sertifiointi

Mitä akkreditointi tarkoittaa?
Akkreditointi on pätevyyden toteamista. Se on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimielimen pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditoinnin hakeminen on vapaaehtoista ja hakija voi itse määritellä toiminta-alueen, jolle akkreditointia hakee.

Kansallisena akkreditointielimenä toimii mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikkö eli FINAS-akkreditointipalvelu.

Elinkeinoelämä ja julkinen hallinto edellyttävät yhä useammin, että testauksen, tarkastuksen, kalibroinnin, sertifioinnin ja ympäristötodennuksen tuloksista annettu todistus tai raportti on luotettavaksi osoitettu.Lisätietoja

Mari Juntunen
Laatupäällikkö
020 722 4771, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Lisätietoja

Mari Juntunen
Laatupäällikkö
020 722 4771, etunimi.sukunimi@vtt.fi

Katso myös