Sign In

VTT-todistus.fi käyttöehdot

 www.vtt-todistus.fi​

Hakukoneen kuvaus

​Hakukone tuo sertifikaattien julkiset tiedot helposti saataville verkossa olevan hakunpalvelun kautta. Palvelu on osoitteessa: www.vtt-todistus.fi

Tuotesertifikaatteja voi hakea sertifikaattitietokannasta sertifikaattinumeron, valmistajan nimen, tuotenimen, sertifikaattityypin ja hakua helpottavan hakuluokituksen avulla. Esimerkiksi rakennustuotteissa käytetään Talo 2000 nimikkeistöä ja käyttäjä voisi hakea kaikki nimikkeistön mukaiset ikkunoita koskevat VTT Expert Services Oy:n myöntämät sertifikaatit tietokannasta.

Haku esittää tuloksena listan voimassa olevista sertifikaateista. Listalta valitun sertifikaatin tietoja mahdollisine liitetietoineen voidaan tarkastella erikseen. Sertifikaatin numerolla haettaessa esitetään kyseisen sertifikaatin tiedot, vaikka sertifikaatti olisikin lakannut olemasta voimassa.

Henkilösertifikaatteja haettaessa voi haussa käyttää henkilösertifiointialueiden nimiä, tai henkilösertifikaattien numeroita. Hakukoneessa on myös mahdollista tarkentaa henkilösertifioinnin hakukriteereitä, jolloin sopivaa henkilöä voi hakea myös toimialueen perusteella, jos henkilö on valinnut lisäpalvelun itselleen.

Hakukoneella voi hakea henkilösertifioituja henkilöitä ja heidän tietojaan, joita ovat:

  • henkilön nimi
  • kotipaikka
  • sertifikaattinumero ja pätevyysalue
  • henkilön kuva (jos siihen on saatu lupa henkilöltä)
  • toiminta-alue 
  • puhelinnumero ja sähköpostiosoite (maksullinen lisänäkyvyys)
  • linkki henkilön omalle tai yrityksen kotisivulle (maksullinen lisänäkyvyys)

​Hakukoneen käyttö


VTT-todistus.fi -hakukonetta voi käyttää ilman rekisteröitymistä menemällä osoitteeseen www.vtt-todistus.fi tai siirtymällä hakukoneeseen www.vttexpertservices.fi -verkkosivuston kautta. Siirtymällä vtt-todistus.fi -hakukoneeseen hyväksyt nämä käyttöehdot.

VTT-todistus.fi -hakukonetta saa käyttää ainoastaan näiden käyttöehtojen ja näissä käyttöehdoissa viitattujen mahdollisten muiden ehtojen ja/tai ohjeiden mukaisesti.

VTT Expert Services Oy varaa itselleen oikeuden poistaa, muuttaa tai oikaista VTT-todistus.fi -hakukoneessa olevia tietoja, kuvia, linkkejä tai muita materiaaleja, jos ne osoittautuvat virheellisiksi, jos kolmas osapuoli esittää niitä koskevia vaatimuksia tai muussa perustellussa tapauksessa. Tiedot poistetaan myös jos tietojen ylläpitämiseksi vaadittujen maksujen maksaminen on laiminlyöty.

VTT Expert Services Oy:llä on oikeus evätä käyttöoikeus, jos näitä käyttöehtoja ja/tai näissä käyttöehdoissa viitattuja muita ehtoja tai ohjeita on rikottu.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman "Työkalut" -valikosta löytyvän "Internet asetukset" -valikon kautta kohdasta "Suojaus".

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Oikeudet VTT-todistus.fi -hakukoneeseen

VTT-todistus.fi -hakukoneen visuaalinen ilme ja palvelussa julkaistava aineisto ovat VTT Expert Services Oy:n tai sen yhteistyökumppanien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

VTT-todistus.fi -hakukoneen aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tietoja päätelaitteelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja omaan henkilökohtaiseen tarkoitukseen. VTT-todistus.fi -hakukoneen sekä sen tarjoamien tietojen, kuvien tai muun materiaalin käyttäminen osana omaa palvelua tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen ilman VTT Expert Services Oy:n antamaa kirjallista lupaa on kielletty.

VTT-todistus.fi -hakukoneen ylläpito

VTT Expert Services Oy ei takaa sitä, että palvelu olisi teknisesti virheetön tai, että se olisi jatkuvasti saatavilla. Hakukoneen ylläpidosta vastaa VTT Expert Services Oy. Mahdolliset vikailmoitukset voi ilmoittaa osoitteeseen info@vtt.fi.

Käyttöehtojen ja palvelun muuttaminen

VTT Expert Services Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutoksista tiedotetaan yhtiön kotisivuilla tai hakukoneen kautta. VTT Expert Services Oy:llä on myös oikeus muuttaa hakukonetta ja sen sisältöä ja ominaisuuksia halutessaan ja/tai lopettaa hakukoneen ylläpito ja tarjoaminen ilman erillistä ilmoitusta tai muita toimenpiteitä.

Vastuut ja velvollisuudet

VTT Expert Services Oy ei julkaistessaan sertifikaatteja hakukoneessa sitoudu minkäänlaiseen vahingonkorvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mitä palvelun käytöstä, sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä, tai henkilösertifikaatin haltijan työsuoritteesta välittömästi tai epäsuorasti mahdollisesti aiheutuu.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuu

Mikäli VTT-todistus.fi -hakukoneen käyttäjä rikkoo näitä sopimus- ja käyttöoikeusehtoja tai tekijänoikeuslainsäädäntöä, on tilaaja velvollinen korvaamaan VTT Expert Services Oy:lle tästä aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Omistusoikeus ja tekijänoikeus

Omistus- ja tekijänoikeus VTT-sertifikaatteihin ja niihin liittyviin muihin palveluihin on VTT Expert Service Oy:llä. Henkilösertifikaattiasiakkaan oikeudet rajoittuvat vain henkilön omiin tietoihin ja niiden ylläpitämiseen Omasertifikaatti.fi -verkkopalvelussa. Aineiston kopiointi on sallittua vain tekijänoikeuslain sallimassa laajuudessa sekä varmuuskopion ottamiseksi. Tuotteiden jälleenmyynti ja kaikki kaupallinen hyväksikäyttö on kielletty. VTT-todistus.fi sekä Omasertifikaatti.fi palvelujen, tuotteiden ja tietokantojen aineiston käyttö uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen tai muuhun kaupalliseen hyödyntämiseen tai aineiston luovuttaminen vastaavassa tarkoituksessa kolmannelle on kielletty.

Sopimuksen siirto

VTT-todistus.fi -hakukonetta koskeva sopimus asiakkaan kanssa ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman VTT Expert Services Oy:n kirjallista suostumusta.

Riitaisuuksien ratkaisu

VTT-todistus.fi -hakukoneen asiakkaan/ tilaajan / käyttäjän ja VTT Expert Services Oy:n väliset riitaisuudet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Yritystiedot

VTT Expert Services Oy
PL 1001
02044 VTT ESPOO
Puh. 020 722 111
www.vttexpertservices.fi
info@vtt.fi
Y-tunnus 2297513-2.

Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Faksi020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

 

OTA YHTEYTTÄ

PL 1001, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin 8.00 - 16.30
Faksi 020 722 7001
Yhteydenottolomake

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Faksi 020 722 7001
Avoinna 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00